Общинска администрация Ямбол Република България

9415 Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък


Е-УСЛУГА

Правно основание: чл.61 р , ал.5  от ЗМДТ

Необходими документи:

  1. Документ за самоличност
  2. Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Такса: не се таксува

Срок на изпълнение: до 14 дни
Технология на извършване: ЦАО
Приема: инспектор по приходи МП

Полезни връзки


Банери ➲