Общинска администрация Ямбол Република България

9416 Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания


Е-УСЛУГА

Чрез услугата имате възможност за заплащане на дължими местни данъци и такси към всички общини чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация, поддържана от ДАЕУ на основание чл. 24, ал.4 от НОИСРЕАУ.

За да използвате услугата следва да подадете заявление по образец до съответната община. В заявлението можете да посочите за какви видове местни данъци и такси желаете да заплатите и за кои задължени лица.

Полезни връзки


Банери ➲