Общинска администрация Ямбол Република България

Допускане /разрешаване/ на изменение на общ устройствен план


Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:

  1. Заявление по образец - УТС2 - ПУП [ Размер на файла: 369.50kB ]
  2. Документ за собственост или право на строеж
  3. Удостоверение за насленици - при наследствен имот
  4. Пълномощно - недвижими имоти [ Размер на файла: 26.94kB ] , когато заявлението се подава от упълномощено лице
  5. Скица с предложение
  6. Мотивирано искане
  7. Задание за изработване на ПУП
  8. Други документи, съобразно члена от ЗУТ, на чието основание се заявява допускането

Таксa: 80,00 лв.

Срок: 30 календарни дни

Валидност: безсрочно

Полезни връзки


Банери ➲