Общинска администрация Ямбол Република България

Разглеждане на ОЕСУТ и одобряване на проект за ПУП, когато е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива


Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:

  1. Заявление по образец - УТС2 - ПУП [ Размер на файла: 369.50kB ]
  2. Документ за собственост или право на строеж
  3. Удостоверение за наследници - при наследствен имот
  4. Пълномощно - недвижими имоти [ Размер на файла: 26.94kB ]
  5. Проект за изменение на ПУП
  6. Инвестиционен проект
  7. Заповед на кмета за допускане
  8. Други документи, съобразно члена от ЗУТ, на чието основание е направено допускането

Таксa: 312,00 лв.

Срок: до приключване

Валидност: безсрочно

Полезни връзки


Банери ➲