Общинска администрация Ямбол Република България

Разглеждане и одобряване на проекти за премахване на строеж по чл. 197, ал. 1 от ЗУТ /съдържащ-конструктивно становище, ПБЗ и ПУСО/


Основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:

  1. Бланка УТС-10;
  2. Документи, регламентиращи собственост, пълномощно;
  3. Проекти за премахване на строеж /съдържащ – конструктивно становище, ПБЗ и ПУСО/

Такса:  100,00 лв.
Срок: 7 календарни дни

Валидност: една година

Полезни връзки


Банери ➲