Общинска администрация Ямбол Република България

Издаване на забележка за вписване на възложител в разрешение за строеж


Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:

  1. Заявление по образец - УТС5 [ Размер на файла: 368.83kB ]
  2. Удостоверение за наследници - при наследствен имот
  3. Пълномощно - недвижими имоти [ Размер на файла: 26.94kB ]
  4. Документ за собственост, право на строеж или др.
  5. Разрешение за строеж

Таксa: 100,00 лв.

Срок: 14 календарни дни

Валидност: по ЗУТ

Полезни връзки


Банери ➲