Общинска администрация Ямбол Република България

Вписване в регистъра технически паспорт на строеж


Правно основание: ЗУТ, АПК, ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:

  1. Заявление по образец - УТС5 [ Размер на файла: 368.83kB ]
  2. Пълномощно - недвижими имоти [ Размер на файла: 26.94kB ] , когато заявлението се подава от упълномощено лице
  3. Документ за собственост или право на строеж
  4. Разрешение за строеж

Таксa: 35,00 лв.

Срок: 7 календарни дни

Полезни връзки


Банери ➲