Общинска администрация Ямбол Република България

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца


Основание: ЗМДТ, НОАМТЦУ

Необходими документи:

  1. Заявление по образец - УТС1 [ Размер на файла: 477.10kB ]
  2. Скица от действащ план
  3. Документ за собственост или право на строеж
  4. Удостоверение за наследници - при наследствен имот
  5. Пълномощно - недвижими имоти [ Размер на файла: 26.94kB ] , когато заявлението се подава от упълномощено лице

Такса:  10,00 лв.
Срок: 7 работни дни

Валидност: 6 месеца от датата на презаверяване /не може да се презавери повторно/

Подписва: инспекторът, издал удостоверението

Полезни връзки


Банери ➲