Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » varhiv_k

ВИДЕО АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

 

 

Сесия БФ ОИКДОУСОС ТУИТЕ ОСМД ЗСДСИ КЧДКТ ЗОРПК ЗПКОНПИ
XXI 28.06.2017 27.06.2017 26.06.2017 27.06.2017     -     27.06.2017 26.06.2017  -
   - 29.06.2017  -  - -  -  -  -
XXII 27.07.2017 - 26.07.2017 27.07.2017 - 28.07.2017 27.07.2017  -
- 28.08.2017 25.08.2017 29.08.2017  31.08.2017   21.08.2017 31.08.2017 29.08.2017  -
 XXIII - 25.09.2017 26.09.2017 26.09.2017   26.09.2017 25.09.2017  -
  27.09.2017  -  -  -  -
XXIV 24.10.2017 25.10.2017 23.10.2017 24.10.2017 18.10.2017 24.10.2017 24.10.2017  -
XXV 07.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 08.11.2017 09.11.2017  -
 XXVI 20.11.2017 20.11.2017 - - - - -  -
 XXVII 06.12.2017 05.12.2017 05.12.2017 05.12.2017 04.12.2017 05.12.2017 05.12.2017  -
XXVIII 20.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 21.12.2017  -
 XXIX 29.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018  -
XXX  22.02.2018  21.02.2018 21.02.2018  22.02.2018   22.02.2018  22.02.2018 23.02.2018  -
XXXI 26.03.2018 22.03.2018 26.03.2018 23.03.2018 26.03.2018 27.08.2018 26.03.2018  -
XXXII 25.04.2018 24.04.2018 24.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 19.04.2018 24.04.2018 25.04.2018
 XXXIII - 18.05.2018 16.05.2018 - - - 17.05.2018 -
XXXIV  26.06.2018 26.06.2018 -  -  20.06.2018  25.06.2018 25.06.2018 25.06.2018
 XXXV 25.07.2018 24.07.2018 24.07.2018 - 18.07.2018  - 25.07.2018  -
 XXXVI 30.08.2018 27.08.2018 29.08.2018 28.08.2018 29.08.2018 28.08.2018 14.08.2018 30.08.2018
 XXXVII 23.10.2018 - 25.10.2018 23.10.2018  - 25.10.2018 25.10.2018 25.10.2018
 XXXVIII - - -  - - - 05.11.2018 -
XXXIX  26.11.2018 23.11.2018 26.11.2018 23.11.2018 22.11.2018 23.11.2018   26.11.2018
XL  27.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 21.12.2018 27.12.2018   21.12.2018 27.12.2018
XLI 28.01.2019 29.01.2019 28.01.2019 28.01.2019 28.01.2019 28.01.2019 28.01.2019  
 XLII 26.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 22.02.2019 -

22.02.2019

21.02.2019 25.02.2019
 XLIII - - -  - -  - 07.03.2019 -
  - -  -  - -  - 21.03.2019 -
  25.03.2019 25.03.2019 25.03.2019 26.03.2019 25.03.2019 26.03.2019 25.03.2019 25.03.2019
  -  -  -  - - - 29.03.2019 -
XLIV 22.04.2019  - 18.04.2019  19.04.2019  17.04.2019 15.04.2019 18.04.2019 22.04.2019
XLV   22.05.2019 23.05.2019 - 22.05.2019  - 23.05.2019  -
XLVI 04.06.2019  04.06.2019   04.06.2019   04.06.2019  04.06.2019 04.06.2019  04.06.2019  04.06.2019 
XLVIII  24.07.2019  23.07.2019  24.07.2019 24.07.2019 18.07.2019 - 24.07.2019 24.07.2019
 XLIX 27.08.2019 27.08.2019 26.08.2019 26.08.2019 26.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 26.08.2019
 II 25.11.2019 25.11.2019 - -  - - 25.11.2019 -
III  - -  -  -  -  -  - -
  IV 11.12.2019  03.12.2019  11.12.2019     11.12.2019 10.12.2019 05.12.2019
    10.12.2019            
  27.12.2019  27.12.2019  23.12.2019  23.12.2019   27.12.2019     
        23.12.2019        
V 28.01.2020 16.01.2020 27.01.2020 23.01.2020 13.01.2020 23.01.2020    
    22.01.2020   28.01.2020 27.01.2020      
    28.01.2020