Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » varhiv_z

ВИДЕО АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

 

 

МАНДАТ 2011-2015
14.02.2014 г. 26.03.2014 г. 24.04.2014 г. - част І 24.04.2014 г. - част ІІ
28.05.2014 г. 26.06.2014 г. - част І 26.06.2014 г. - част ІІ 31.07.2014 г.
03.09.2014 г. 31.10.2014 г. - част І 31.10.2014 г. - част ІІ 16.12.2014 г.
16.02.2015 г. 05.03.2015 г. 23.04.2015 г. 25.06.2015 г.
17.07.2015 г. 06.08.2015 г. 03.09.2015 г.
       
МАНДАТ 2015-2019
06.11.2015 г. - част I 06.11.2015 г. - част II 27.11.2015 г. 21.12.2015 г.
28.01.2016 г. 29.02.2016 г. 18.03.2016 г. 31.03.2016 г.
25.04.2016 г. 17.05.2016 г. 30.06.2016 г. - част І 30.06.2016 г. - част ІІ
20.07.2016 г. 28.09.2016 г. 28.10.2016 г. 29.11.2016 г.
29.12.2016 г. 30.01.2017 г. - част І 30.01.2017 г. - част ІІ 15.03.2017 г.
27.03.2017 г. 13.04.2017 г. 26.05.2017 г. 30.06.2017 г.
31.07.2017г. 28.09.2017г. 27.10.2017г. 15.11.2017г.
23.11.2017г. 08.12.2017г. 29.12.2017 г. 31.01.2018 г.
27.02.2018 г. 29.03.2018 г. 30.04.2018 г. 22.05.2018 г.
28.06.2018 г. 27.07.2018 г. 05.09.2018 г. 30.10.2018 г.
05.11.2018 г. 28.11.2018 г. 28.12.2018 г. 31.01.2019 г.
28.02.2019 г. 29.03.2019 г. - част I 29.03.2019 г. - част II 24.04.2019 г.
28.05.2019 г. 07.06.2019 г.
26.06.2019 г. - част I 26.06.2019 г. - част II
29.07.2019 г. 29.08.2019 г.
       
МАНДАТ 2019-2023
12.11.2019 г. - част I 12.11.2019 г. - част II 12.11.2019 г. - част III 12.11.2019 г. - част IV
25.11.2019 г. - част І 25.11.2019 г. - част ІI 13.12.2019 г. - част І 13.12.2019 г. - част ІI
13.12.2019 г. - част ІII 30.12.2019 г. 30.01.2020 г. - част I 30.01.2020 г. - част II
27.02.2020 г. - част I 27.02.2020 г. - част II 15.04.2020 г. - част I 15.04.2020 г. - част II
15.04.2020 г. - част III 28.05.2020 г. - част I 28.05.2020 г. - част II 28.05.2020 г. - част III
28.05.2020 г. - част IV 25.06.2020 г. 23.07.2020 г. 13.08.2020 г.
24.09.2020 г. 29.10.2020 г. - част I 29.10.2020 г. - част II 29.10.2020 г. - част III 
26.11.2020 г. - част I 26.11.2020 г. - част II 30.11.2020 г. 30.12.2020 г. - част I
30.12.2020 г. - част II 30.12.2020 г. - част III 18.01.2021 г. 28.01.2021 г.
17.02.2021 г. 25.02.2021 г. 18.03.2021 г.
31.03.2021 г.