Общинска администрация Ямбол Република България

Вътрешни нормативни документи


Вътрешни правила за получаване и управление на помощи и дарения в община Ямбол и приложения към тях [ Размер на файла: 1.86MB ]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества гр. Ямбол [ Размер на файла: 186.20kB ]

Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Ямбол [ Размер на файла: 1.61MB ]

Полезни връзки


Банери ➲