Общинска администрация Ямбол Република България

Вътрешни нормативни документи


Вътрешни правила за получаване и управление на помощи и дарения в община Ямбол и приложения към тях [ Размер на файла: 1.86MB ]

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет по наркотични вещества гр. Ямбол [ Размер на файла: 186.20kB ]

Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристическите обекти на територията на Община Ямбол [ Размер на файла: 1.61MB ]

Етичен кодекс [ Размер на файла: 3.68MB ]

Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите от административното обслужване в Община Ямбол за 2021 [ Дата на публикуване: 30 юни 2022 г., 17:36:21 ]

Вътрешни правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на община Ямбол

»Регистър декларации по ЗПКОНПИ по чл.35

Полезни връзки


Банери ➲