Общинска администрация Ямбол Република България

Зелен Патрул


Станете част от новата доброволческа инициатива на Община Ямбол "Зелен патрул"!

Община Ямбол започва инициатива за обществен контрол върху нерегламентираното замърсяване и реда в града, наречена "Зелен патрул". Целта на инициативата е да ангажира местните жители в поддържането на чист и подреден град.

Какво правят Зелените патрули?

  • Следят за нарушители, които изхвърлят отпадъци на нерегламентирани места
  • Сигнализират за нерегламентирани сметища и вандалски актове
  • Документират инциденти и информират отговорните лица в Общината, които предприемат необходимите мерки

Как да се включите?

  1. Обадете се на телефон 0895599812 за допълнителна информация.
  2. Подайте заявление до кмета на община Ямбол за участие в инициативата. Към заявлението приложете:
    • Медицинско удостоверение, доказващо, че сте клинично здрави
    • Декларация за съгласие за обработка на лични данни

С одобрените доброволци ще бъде сключен договор за безвъзмездно участие в инициативата. След инструктаж, ще бъдат издадени служебни карти за идентификация.

Полезни връзки:

Община Ямбол благодари на всички, които ще подкрепят тази инициатива!

Първите доброволци от новата инициатива на Община Ямбол "Зелен патрул" получиха своите удостоверения

Полезни връзки


Банери ➲