Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Реконструираната и обновена сграда на бившето училище Страшимир Кринчев е въведена в експлоатация

Реконструираната и обновена сграда на бившето училище Страшимир Кринчев е въведена в експлоатация

03.01.2011 г.; 1523
Автор: Красимир Костов

Там ще функционира модерен комплексен център за социални услуги. От тази седмица започва настаняването на Дневния център за деца с увреждания и на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Комплексният център се създава по проекта на община Ямбол „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в град Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”. В рамките на проекта бе осигурено и оборудване и доставени съоръжения за извършване на комплексна медицинска, професионална и социална рехабилитация. В края на годината е одобрено поредното междинно плащане на стойност 1.8 млн. лева от управляващия орган на програмата, като средствата са преведени в бюджета на общината. Финансирането е на обща стойност 5 530 101, 75 лв. Средствата са осигурени от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този проект създаде възможност да се реновира една пустееща и рушаща се сграда и създаде условия част от социалните услуги, предлагани от общината да се разположат в удобна за хората с увреждания, модерна, съвременна и просторна сграда. Постоянно ще бъдат настанени Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за социална интеграция и рехабилитация. Ще бъдат предоставени помещения на организациите за хора с увреждания. От месец януари стартира проектът, финансиран от Оперативна програма „Човешки ресурси” за извеждане и настаняване на 12 деца от ДДЛРГ „Юрий Гагарин” в техния нов дом, изграден в рамките на този проект. По този начин община Ямбол успешно ще приложи финансирането на две Оперативни програми за изпълнение на политиката на деинституционализация и реформиране на домовете за деца, както и за развитие на социалните услуги в общността.

Събирането под един покрив на социалните центрове значително ще подобри ефективността и ефикасността на предоставяните услуги. Целта е да се подобри качеството на живот на хората от най-уязвимите групи, да се улесни достъпът им до качествени услуги в модернизираната за целта база, да се преодолее тяхната социална изолация.