Общинска администрация Ямбол Република България

При проблеми със сметоизвозването

Сигнализирайте ДЗЗД "Грийн Колект" на телефон 046/910 892 при непочистен/и контейнер/и или имате нужда от допълнителен.
В случай, че фирмата за сметоизвозване не реагира своевременно на Вашия сигнал, моля, свържете се със служител на Община Ямбол на телефон 046/ 681 322.

Телефон за подаване на сигнали за нарушители: 0875 333 844.

Нека бъдем съвестни и отговорни към нашия град, за да бъде по-чист и подреден!

Полезни връзки


Банери ➲