Общинска администрация Ямбол Република България

Публичен регистър на категоризираните обекти на територията на Община Ямбол актуален към 28.03.2022г. [ Размер на файла: 218.10kB ]

Регистър за хода на изпълнение на НП енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в ОЯ [ Размер на файла: 121.84kB ]

Регистър за общинските предприятия [ Размер на файла: 707.80kB ]

Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностното развитие в Община Ямбол. [ Размер на файла: 306.08kB ]

Регистър на пчелините и пчелните семейства в гр. Ямбол [ Размер на файла: 259.47kB ]

Публичен регистър по ЗОАРАКСД [ Размер на файла: 5.70MB ]

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ [ Размер на файла: 275.14kB ]

Публичен регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз. [ Размер на файла: 189.38kB ]

Регистър на спортните клубове в Община Ямбол. [ Размер на файла: 262.21kB ]

Регистър за заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС. [ Размер на файла: 547.55kB ]

Регистър за търговските дружества с общинско участие [ Размер на файла: 893.35kB ]

Регистър на пчелните семейства на подвижното пчеларство 2021г [ Размер на файла: 136.95kB ]

Публичен регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз 2021г. [ Размер на файла: 908.86kB ]

Регистър на даренията за 2020г.zip [ Размер на файла: 393.46kB ]

РЕГИСТЪР ОБЩИНА ЯМБОЛ ДАРЕНИЯ 2021г.-В НАТУРА.pdf [ Размер на файла: 378.82kB ]

РЕГИСТЪР ОБЩИНА ЯМБОЛ ДАРЕНИЯ 2021г.-ПАРИЧНИ.pdf [ Размер на файла: 768.83kB ]

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разпоредителни сделки с общински имоти 15.11.2022 г.pdf [ Размер на файла: 1.99MB ]

РЕГИСТЪР ОБЩИНА ЯМБОЛ ДАРЕНИЯ 2022г.-ПАРИЧНИ [ Размер на файла: 640.27kB ]

РЕГИСТЪР ОБЩИНА ЯМБОЛ ДАРЕНИЯ 2022г.-В НАТУРА [ Размер на файла: 421.83kB ]

Регистър на подвижното пчеларство - 2022г. [ Размер на файла: 288.75kB ]

Регистър за таксиметров превоз 2022г..pdf [ Размер на файла: 559.80kB ]

Полезни връзки


Банери ➲