Общинска администрация Ямбол Република България

Общински регистър на категоризираните туристически обекти към м.октомври 2023г. [ Размер на файла: 524.93kB ]

Регистър за хода на изпълнение на НП енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в ОЯ [ Размер на файла: 121.84kB ]

Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностното развитие в Община Ямбол. [ Размер на файла: 512.65kB ]

Регистър на пчелините и пчелните семейства в гр. Ямбол [ Размер на файла: 259.47kB ]

Публичен регистър по ЗОАРАКСД [ Размер на файла: 5.70MB ]

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ актуален към 05.01.2024г..pdf [ Размер на файла: 402.63kB ]

Регистър на спортните клубове в Община Ямбол. [ Размер на файла: 262.21kB ]

Регистър за заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС. [ Размер на файла: 594.16kB ]

Регистър за търговските дружества с общинско участие [ Размер на файла: 893.35kB ]

Регистър на пчелните семейства на подвижното пчеларство 2021г [ Размер на файла: 136.95kB ]

Публичен регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз 2021г. [ Размер на файла: 908.86kB ]

Регистър на даренията за 2020г.zip [ Размер на файла: 393.46kB ]

РЕГИСТЪР ОБЩИНА ЯМБОЛ ДАРЕНИЯ 2021г.-В НАТУРА.pdf [ Размер на файла: 378.82kB ]

РЕГИСТЪР ОБЩИНА ЯМБОЛ ДАРЕНИЯ 2021г.-ПАРИЧНИ.pdf [ Размер на файла: 768.83kB ]

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разпоредителни сделки с общински имоти 01.01.2024 г.pdf [ Размер на файла: 2.15MB ]

РЕГИСТЪР ОБЩИНА ЯМБОЛ ДАРЕНИЯ 2022г.-ПАРИЧНИ [ Размер на файла: 783.02kB ]

РЕГИСТЪР ОБЩИНА ЯМБОЛ ДАРЕНИЯ 2022г.-В НАТУРА [ Размер на файла: 838.18kB ]

Регистър на подвижното пчеларство - 2022г. [ Размер на файла: 288.75kB ]

Регистър за таксиметров превоз 2022г..pdf [ Размер на файла: 559.80kB ]

Регистър за таксиметров превоз 2023г..pdf [ Размер на файла: 452.95kB ]

РЕГИСТЪР ОБЩИНА ЯМБОЛ ДАРЕНИЯ 2023г.-ПАРИЧНИ [ Размер на файла: 889.81kB ]

РЕГИСТЪР ОБЩИНА ЯМБОЛ ДАРЕНИЯ 2023г.-В НАТУРА [ Размер на файла: 964.61kB ]

Регистър на общинските предприятия 2023 г. [ Размер на файла: 463.67kB ]

Регистър на рекламно-информационните елементи за 2023г. [ Размер на файла: 175.80kB ]

Регистър на местните поделения на вероизповеданията към 06.02.2024г. [ Размер на файла: 467.89kB ]

Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози и субсидиране на нерентабилни автобусни линии.pdf [ Размер на файла: 326.77kB ]

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността [ Размер на файла: 120.89kB ]

Полезни връзки


Банери ➲