Общинска администрация Ямбол Република България

Регистър на пчелните семейства на подвижното пчеларство [ Размер на файла: 828.93kB ]

Регистър на категоризираните туристически обекти [ Размер на файла: 200.13kB ]

Регистър за хода на изпълнение на НП енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в ОЯ [ Размер на файла: 121.84kB ]

Регистър за общинските предприятия [ Размер на файла: 707.80kB ]

Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностното развитие в Община Ямбол. [ Размер на файла: 306.08kB ]

Регистър на пчелините и пчелните семейства в гр. Ямбол [ Размер на файла: 259.47kB ]

Публичен регистър по ЗОАРАКСД [ Размер на файла: 5.70MB ]

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ [ Размер на файла: 275.14kB ]

Публичен регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз. [ Размер на файла: 189.38kB ]

Регистър на спортните клубове в Община Ямбол. [ Размер на файла: 262.21kB ]

Регистър за заповеди за принудително преместване на излезли от употреба МПС. [ Размер на файла: 526.17kB ]

Регистър за търговските дружества с общинско участие [ Размер на файла: 893.35kB ]

Регистър на пчелните семейства на подвижното пчеларство 2021г [ Размер на файла: 136.95kB ]

Публичен регистър на издадените разрешителни за таксиметров превоз 2021г. [ Размер на файла: 908.86kB ]

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на разпоредителни сделки с общински имоти 12.11.2021 г [ Размер на файла: 1.84MB ]

Регистър на даренията за 2020г.zip [ Размер на файла: 393.46kB ]

Регистър на даренията към 30.09.2021г.zip [ Размер на файла: 457.80kB ]

Полезни връзки


Банери ➲