Общинска администрация Ямбол Република България

Отчети

Архив
Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извънредни разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета 

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС 

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП 

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ 

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА 

Отчет за извънредни разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извънредни разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.09.2021г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извънредни разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извънредни разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извънредни разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.06.2021г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извънредни разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извънредни разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извънредни разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021г. 

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.03.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2021г. 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.03.2021г. 

Полезни връзки


Банери ➲