Общинска администрация Ямбол Република България

Отчети

Архив
Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2024 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.04.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 30.04.2024г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2024г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2024г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2024г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.03.2024г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.03.2024г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.03.2024г.

Отчет за пренасочени средства към 31.03.2024г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.03.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.03.2024г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2024 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 29.02.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 29.02.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 29.02.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 29.02.2024г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2024 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.01.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2024г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.01.2024г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.12.2023г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2023г.

Отчет по чл. 3 от постановление № 326 на Министерския съвет от 2021 г. към 31.12.2023г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.12.2023г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.12.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.12.2023г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.12.2023г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.11.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 30.11.2023г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 30.11.2023г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.10.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.10.2023г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.10.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.09.2023г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.09.2023г.

Отчет по чл. 3 от постановление № 326 на Министерския съвет от 2021 г. към 30.09.2023г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 30.09.2023г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.09.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 30.09.2023г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 30.09.2023г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.08.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.08.2023г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.08.2023г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.07.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.07.2023г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.07.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.06.2023г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2023г.

Отчет по чл. 3 от постановление № 326 на Министерския съвет от 2021 г. към 30.06.2023г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 30.06.2023г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.06.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 30.06.2023г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 30.06.2023г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.05.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.05.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.05.2023г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.05.2023г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.04.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 30.04.2023г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 30.04.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.03.2023г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.03.2023г.

Отчет по чл. 3 от постановление № 326 на Министерския съвет от 2021 г. към 31.03.2023г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.03.2023г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.03.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.03.2023г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.03.2023г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 28.02.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 28.02.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 28.02.2023г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 28.02.2023г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2023 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.01.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.01.2023г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.01.2023г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.12.2022г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2022г.

Отчет по чл. 3 от постановление № 326 на Министерския съвет от 2021 г. към 31.12.2022г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.12.2022г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.12.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.12.2022г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.12.2022г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.11.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 30.11.2022г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 30.11.2022г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.10.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.10.2022г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.10.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.09.2022г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.09.2022г.

Отчет по чл. 3 от постановление № 326 на Министерския съвет от 2021 г. към 30.09.2022г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 30.09.2022г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.09.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 30.09.2022г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 30.09.2022г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.08.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.08.2022г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.08.2022г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.07.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.07.2022г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.07.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.06.2022г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2022г.

Отчет по чл. 3 от постановление № 326 на Министерския съвет от 2021 г. към 30.06.2022г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна към 30.06.2022г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.06.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 30.06.2022г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 30.06.2022г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.05.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.05.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.05.2022г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.05.2022г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.04.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 30.04.2022г.

Отчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.04.2022 г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 30.04.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.03.2022г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.03.2022г.

Отчет по чл. 3 от постановление № 326 на Министерския съвет от 2021 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне с последствията във връзка с военните действия в Украйна

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.03.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.03.2022г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.03.2022г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 28.02.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 28.02.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 28.02.2022г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 28.02.2022г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.01.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА към 31.01.2022г.

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 към 31.01.2022г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.12.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.12.2021г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета 

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС 

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП 

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ 

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА 

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.09.2021г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.06.2021г.

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

 

Отчети за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2021 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от РА

Отчет за извършените разходи и източниците на тяхното финансиране във връзка с COVID-19

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021г. 

Тримесечен отчет за финансиране на капиталовите разходи към 31.03.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2021г. 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2021г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.03.2021г. 

Полезни връзки


Банери ➲