Общинска администрация Ямбол Република България

Уведомления за инвестиционни намерения


Уведомление за инвестиционно предложение Рег. № O-0082/01.03.2023г.

Обявление № О-0082 от 01.03.2023г. [ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 09:52:03 ]


Уведомление за инвестиционно предложение Рег. № O-0081/01.03.2023г.

Обявление № О-0081 от 01.03.2023г. [ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 09:51:34 ]


Уведомление за инвестиционно предложение Рег. № О-0443/16.09.2021 г.

Обявление № О-0443 от 16.09.2021г [ Дата на публикуване: 16 септември 2021 г., 16:55:09 ]


Уведомление за инвестиционно предложение Рег. № О-0364/30.07.2021 г.

Обявление № О-0364 от 30.07.2021г [ Дата на публикуване: 30 юли 2021 г., 16:11:05 ]


Уведомление за инвестиционно предложение Рег. № О-0355/28.07.2021 г.

Обявление № О-0355 от 28.07.2021г [ Дата на публикуване: 28 юли 2021 г., 16:07:18 ]


Уведомление за инвестиционно предложение Рег. № О-0345/16.07.2021 г.

Обявление № О-0345 от 16.07.2021г. [ Дата на публикуване: 16 юли 2021 г., 15:25:30 ]


АРХИВ

Полезни връзки


Банери ➲