Общинска администрация Ямбол Република България

Местни данъци и такси

yambol@yambol.bg

Телефони за връзка:

0875 333 844 - Централа

Адрес за кореспонденция: Община Ямбол, 8600 гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски„ №7

Работно време: от 8.30 до 12.30 и от 13.30 до 17.30 ч.; център за административно обслужване (инспектори) - от 08.00 до 17.30 


1 Началник на отдел Ана Колева 046/681421 стая 421
2 Главен инспектор Сергей Бъчваров 046/681414 стая 414
3 Главен инспектор Нина Димова 046/681503 стая 421 A
4 Главен инспектор Димка Иванова 046/681501 стая 421 A
5 Главен инспектор Донка Арнаудова 046/681509 стая 421 A
6 Старши инспектор Полина Миланова 046/681505 стая 421 A
7 Старши експерт Станимира Дойчева 046/681412 стая 412
8 Старши експерт Женя Колева 046/681508 стая 421 A
9 Старши счетоводител- експерт Марияна Георгиева 046/681434 стая 434
10 Старши експерт Елена Бикова 046/681101 гише №1 ЦAO
11 Старши експерт Пламена Стоянова 046/681102 гише №2 ЦAO
12 Младши експерт Сияна Кисьова 046/681502 стая 421 A
13 Младши експерт Ради Янакиев 046/681116 гише №16 ЦAO

yambol@yambol.bg

Данък при придобиване на имущество на  Община Ямбол е в размер на:

  • За недвижимо имущество - 3.0 %
  • За движимо имущество -  3.0 %

За 2021 година, в Община Ямбол,
годишният данък върху таксиметров превоз на пътници - чл.61ф от ЗМДТ, дължим от данъчно задължените лица за един автомобил, е 300лв.


БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

! Местните данъци и такси към Община Ямбол могат да се плащат много лесно и бързо в касите на ИЗИПЕЙ и през интернет системата ИПЕЙ. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН на физическите лица или БУЛСТАТ (ЕИК) на фирмите.
Интернет плащането е възможно след регистрация в сайта на ИПЕЙ (https://www.easypay.bg/site/) и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ разполага с версия и на английски език.


Онлайн Услуги

Деловодна справка

Плащане на Данъци и такси

Полезни връзки


Банери ➲