Общинска администрация Ямбол Република България

Обяви и съобщения


Съобщение до Айфест ЕООД [ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 17:02:45 ]


Съобщение - Утвърден е нов образец на Декларация за изразяване на несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта

Заповед РД-01-387/10.08.2022г

Декларация за изразяване на несъгласие за вземане на органи, тъкани и клетки след смъртта


Съобщение - Имунизация COVID 19


План за устойчива градска мобилност

Обявление № О-0315 от 16.08.2022г

ПУГМ [ Дата на публикуване: 16 август 2022 г., 14:18:28 ]


Програма за развитие на туризма и стратегия опазване на културното наследство

Обявление № О-0314 от 16.08.2022г [ Дата на публикуване: 16 август 2022 г., 14:16:52 ]

Програма за развитие на туризма и стратегия опазване на културното наследство [ Дата на публикуване: 16 август 2022 г., 14:16:57 ]


Обявление от общинска служба по земеделие "Тунджа - Ямбол" за изготвени предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 и ал.3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи [ Дата на публикуване: 08 август 2022 г., 16:11:04 ]


Списък длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК към 14.07.2022г [ Дата на публикуване: 14 юли 2022 г., 14:05:52 ]


Списък длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК към 31.05.2022г [ Дата на публикуване: 31 май 2022 г., 11:41:05 ]


Обявление за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол:

Обявление за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол [ Дата на публикуване: 04 май 2022 г., 16:48:05 ]

Заповед № РД/02-00379 от 21.04.2022г. за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол [ Дата на публикуване: 04 май 2022 г., 16:48:16 ]


Заповед №РД/02-00347 от 13.04.2022г. във връзка с чл.92 и чл.99а от ЗГР [ Дата на публикуване: 19 април 2022 г., 09:21:15 ]


Заповед №РД/02-00346 от 13.04.2022г. във връзка с чл.92 и чл.99а от ЗГР [ Дата на публикуване: 19 април 2022 г., 09:21:23 ]


Обявление за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол:

Обявление за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол [ Дата на публикуване: 13 април 2022 г., 14:31:09 ]

Заповед № РД/02-00344 от 13.04.2022г. за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол [ Дата на публикуване: 13 април 2022 г., 14:32:31 ]


Решение на Общински съвет Ямбол, относно предоставяне за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община Ямбол, начин и правила за ползване на пасищата и годишен план за паша през стопанската 2022-2023 година, съгласно приложенията [ Дата на публикуване: 30 март 2022 г., 16:15:47 ]


Списък длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК към 24.03.2022г [ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 09:21:40 ]


Списък длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК към 17.03.2022г [ Дата на публикуване: 17 март 2022 г., 11:27:10 ]


Заповед № РД/02-00129 от 11.02.2022г. относно забраната за паша на селскостопански животни в землището на Община Ямбол. [ Дата на публикуване: 14 февруари 2022 г., 17:38:58 ]


Списък длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК [ Дата на публикуване: 10 февруари 2022 г., 09:54:08 ]


Обявление за организация за продажба на мартеници в гр. Ямбол [ Дата на публикуване: 10 февруари 2022 г., 09:57:05 ]


Списък длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК [ Дата на публикуване: 25 януари 2022 г., 11:28:40 ]


Списък длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК към 21.01.2022г [ Дата на публикуване: 21 януари 2022 г., 10:27:29 ]


Обявление за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол:

Обявление за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол [ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г., 14:33:04 ]

Заповед № РД/02-01228 от 23.12.2021г. за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол [ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г., 14:33:13 ]


Списък длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК [ Дата на публикуване: 09 декември 2021 г., 08:55:41 ]


Списък длъжници по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК [ Дата на публикуване: 25 ноември 2021 г., 16:30:51 ]


Предложение за одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране, третиране на битовите отпадъци, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2022 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. [ Дата на публикуване: 16 ноември 2021 г., 13:40:45 ]


Продължава се Проект „Приеми ме 2015“ [ Дата на публикуване: 03 ноември 2021 г., 11:50:07 ]


Обявление на Koкypc зa изpa6oтка на идеен проетк за бюст-паметник на Васил Левски [ Дата на публикуване: 05 Октомври 2021 г., 15:30:46 ]


Съобщение относно срещи на преброители с контрольори във връзка с Преброяване 2021 [ Дата на публикуване: 21 септември 2021 г., 16:05:52 ]


Уведомление до земеделските стопани със Заповед № РД09-788/05.08.2021г. с цел отстраняване на източниците на опасност от пожари [ Дата на публикуване: 12 август 2021 г., 14:54:17 ]


Уведомление до земеделските стопани, във връзка със започването лятно-есенната кампания по прибирането на селскостопанската реколта [ Дата на публикуване: 24 юни 2021 г., 09:22:22 ]


Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на "Верея - Хим" ООД.

Изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. [ Размер на файла: 224.76kB ]

Информация за местонахождението на площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства [ Размер на файла: 320.99kB ]

Полезни връзки


Банери ➲