Общинска администрация Ямбол Република България
Търсене в Обществени поръчки

„Текущ ремонт на плувен басейн, представляващ подземен и първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.52.1 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, със ЗП 1000 кв.м., ведно с обслужващите го помещения и технически съоръжения“

Възложена | 9099810

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на текущ ремонт на плувен басейн, представляващ подземен и първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.52.1 по Кадастралната карта на гр.Ямб

„Проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на Община Ямбол”

Възложена | 9099811

Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на Община Ямбол.

„ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“

Затворена | 00339-2020-0009

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на об

„Извършване на строително – монтажни работи на вентилация на кухня в общински обекти, по две обособени позиции”

Затворена | 9099480

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително – монтажни работи по вентилация на кухня в общински обекти, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпъл

Проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол

Възложена | 9099479

Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравност

Показване от 1 до 5 , от общо 254 записа

Полезни връзки


Банери ➲