Общинска администрация Ямбол Република България

Търгове


Заповед РД/02-00950 от 07.10.2021 г. за организиране на публичен търг с явно наддаване на 09.11.2021г. за отдаване под наем на 32 бр. павилиони в периметъра на спиркови заслони [ Дата на публикуване: 07 октомври 2021 г., 13:28:11 ]

Заповед РД/02-00799 от 27.08.2021 за организиране на публични търгове с тайно наддаване на 20.09.2021 за продажба на земеделски земи [ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 11:49:56 ]

Заповед РД/02-00798 от 27.08.2021 за организиране на публични търгове с тайно наддаване на 27.09.2021 за учредяване право на строеж [ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 11:49:48 ]

Заповед РД/02-00797 от 27.08.2021 за организиране на публични търгове с тайно наддаване на 21.09.2021 за продажба на общински имоти [ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 11:49:35 ]

Заповед №РД/02-00621/08.07.2021 г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за отдавaне под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 09 юли 2021 г., 14:05:24 ]

Заповед №РД/02-00481 от 27.05.2021г. за организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 11:40:16 ]

Заповед №РД/02-00326 от 14.04.2021г. за организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на нежилищни обекти [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 11:46:50 ]

Полезни връзки


Банери ➲