Общинска администрация Ямбол Република България

Търгове


Заповед №РД/02-00621/08.07.2021 г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за отдавaне под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 09 юли 2021 г., 14:05:24 ]

Заповед №РД/02-00481 от 27.05.2021г. за организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 11:40:16 ]

Заповед №РД/02-00326 от 14.04.2021г. за организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на нежилищни обекти [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 11:46:50 ]

Полезни връзки


Банери ➲