Общинска администрация Ямбол Република България

Търгове


Заповед № РД/02-00600 от 21.05.2024г. за организиране на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 23 май 2024 г., 15:28:00 ]

Заповед № РД/02-00611 от 22.05.2024 г. за провеждане на публичен търг за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол [ Дата на публикуване: 23 май 2024 г., 10:53:29 ]

Заповед № РД/02-00464 от 18.04.2024г. за организиране на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти общинска собственост [ Дата на публикуване: 18 април 2024 г., 16:43:35 ]

Заповед № РД/02-00465 от 18.04.2024г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж [ Дата на публикуване: 18 април 2024 г., 16:09:58 ]

Заповед № РД/02-00431 от 11.04.2024г. за организиране на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 11 април 2024 г., 12:11:30 ]

Заповед № РД/02-00165 от 07.02.2024 г. за организиране на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти общинска собственост [ Дата на публикуване: 08 февруари 2024 г., 14:14:36 ]

Заповед № РД/02-00082 от 25.01.2024 г. за провеждане на публично оповестен конкурс с тайно наддаване във връзка с маскараден фестивал "Кукерландия"-Ямбол 2024 [ Дата на публикуване: 29 януари 2024 г., 12:19:25 ]

Заповед № РД/02-00038 от 11.01.2024 г. за организиране на публичeн търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на терени - части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми съоръжения [ Дата на публикуване: 11 януари 2024 г., 17:30:27 ]

Заповед № РД/02-01225 от 30.11.2023г. за организиране на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 01 декември 2023 г., 16:42:38 ]

Заповед № РД/02-01200 от 28.11.2023 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска собственост - дървесина [ Дата на публикуване: 30 ноември 2023 г., 14:26:48 ]

Заповед № РД/02-00818 от 24.08.2023 г. за организиране на търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти [ Дата на публикуване: 28 август 2023 г., 15:03:27 ]

Заповед № РД/02-00788 от 11.08.2023г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж [ Дата на публикуване: 11 август 2023 г., 16:44:04 ]

Заповед № РД/02-00719 от 20.07.2023г. за организиране на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 20 юли 2023 г., 09:23:49 ]

Заповед № РД/02-00587 от 16.06.2023г. за публично оповестен конкурс за определяне на ползвател на терен-общинска собственост [ Дата на публикуване: 16 юни 2023 г., 10:56:26 ]

Заповед № РД/02-00572 от 15.06.2023г. за организиране на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти [ Дата на публикуване: 15 юни 2023 г., 16:11:31 ]

Заповед № РД/02-00486 от 25.05.2023г. за организиране на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 26 май 2023 г., 11:04:47 ]

Заповед № РД/02-00465 от 15.05.2023 г. за организиране на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост - дървесина [ Дата на публикуване: 16 май 2023 г., 09:30:33 ]

Заповед № РД/02-00357 от 13.04.2023 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти [ Дата на публикуване: 18 април 2023 г., 16:11:36 ]

Заповед № РД/02-00230 от 09.03.2023г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж [ Дата на публикуване: 09 март 2023 г., 13:55:57 ]

Заповед № РД/02-00147 от 15.02.2023г. за организиране на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 09:20:16 ]

Заповед № РД/02-00137 от 10.02.2023 г. за организиране на публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти [ Дата на публикуване: 14 февруари 2023 г., 09:37:01 ]

Заповед № РД/02-00098 от 02.02.2023г. за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на терен в градски парк за монтиране на преместваемо съоръжение [ Дата на публикуване: 02 февруари 2023 г., 14:02:35 ]

Заповед № РД/02-00023 от 13.01.2023г. за организиране на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 13 януари 2023 г., 16:59:13 ]

Заповед № РД/02-01116 от 01.12.2022г. за организиране на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 02 декември 2022 г., 12:05:57 ]

Заповед № РД/02-01013 от 03.11.2022г. за организиране на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 04 ноември 2022 г., 10:06:38 ]

Заповед № РД/02-00790 от 01.09.2022г. за организиране на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 01 септември 2022 г., 14:17:06 ]

Заповед № РД/02-00769 от 26.08.2022 г. за организиране на публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти. [ Дата на публикуване: 26 август 2022 г., 15:09:09 ]

Заповед № РД/02-00768 от 26.08.2022 г. за организиране на публични търгове с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти [ Дата на публикуване: 26 август 2022 г., 15:08:59 ]

Заповед № РД/02-00712 от 04.08.2022г. за организиране на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд [ Дата на публикуване: 05 август 2022 г., 09:20:12 ]

Заповед № РД/02-00642 от 14.07.2022г. за организиране на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 09:10:18 ]

Заповед № РД/02-000641 от 14.07.2022г. за организиране на публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж [ Дата на публикуване: 15 юли 2022 г., 09:03:35 ]

Заповед № ОС/04-00023 от 17.06.2022 г. за организиране на публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти в землището на село Чарган, м. Бакаджик [ Дата на публикуване: 21 юни 2022 г., 10:51:58 ]

Заповед № РД/02-00472 от 19.05.2022г. за организиране на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 14:15:41 ]

Заповед № РД/02-00471 от 19.05.2022г. - публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни обекти, части от сгради публична общинска собственост [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 09:45:44 ]

Заповед № РД/02-00352 от 15.04.2022г. - публични търгове с явно наддаване за обекти публична общинска собственост [ Дата на публикуване: 15 април 2022 г., 11:06:57 ]

Заповед № РД/02-00328 от 07.04.2022г. - публични търгове с явно наддаване за обекти публична общинска собственост [ Дата на публикуване: 07 април 2022 г., 09:37:20 ]

Заповед № РД/02-00249 от 18.03.2022г. за организиране на публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти [ Дата на публикуване: 18 март 2022 г., 09:38:46 ]

Заповед № РД/02-00152 от 17.02.2022г. - публични търгове с тайно наддаване за обекти публична и частна общинска собственост. [ Дата на публикуване: 17 февруари 2022 г., 17:13:34 ]

Заповед № РД/02-00151 от 17.02.2022г. - публични търгове с явно наддаване за обекти публична общинска собственост. [ Дата на публикуване: 17 февруари 2022 г., 17:12:55 ]

Заповед РД/02-00045 от 13.01.2022 за организиране на публичен търг с явно наддаване на 09.02.2022 за отдаване под наем на общински имот - бензиностанция. [ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 16:19:49 ]

Заповед ОС/04-00054 от 12.11.2021 за организиране на публични търгове с тайно наддаване на 09.12.2021 за продажба на общински имоти [ Дата на публикуване: 15 ноември 2021 г., 16:14:58 ]

Заповед РД/02-00997 от 22.10.2021 за организиране на публични търгове с тайно наддаване на 16.11.2021 за отдаване под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 22 октомври 2021 г., 10:26:44 ]

Заповед РД/02-00950 от 07.10.2021 г. за организиране на публичен търг с явно наддаване на 09.11.2021г. за отдаване под наем на 32 бр. павилиони в периметъра на спиркови заслони [ Дата на публикуване: 07 октомври 2021 г., 13:28:11 ]

Заповед РД/02-00799 от 27.08.2021 за организиране на публични търгове с тайно наддаване на 20.09.2021 за продажба на земеделски земи [ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 11:49:56 ]

Заповед РД/02-00798 от 27.08.2021 за организиране на публични търгове с тайно наддаване на 27.09.2021 за учредяване право на строеж [ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 11:49:48 ]

Заповед РД/02-00797 от 27.08.2021 за организиране на публични търгове с тайно наддаване на 21.09.2021 за продажба на общински имоти [ Дата на публикуване: 27 август 2021 г., 11:49:35 ]

Заповед №РД/02-00621/08.07.2021 г. за провеждане на търг с тайно наддаване, за отдавaне под наем на нежилищни имоти [ Дата на публикуване: 09 юли 2021 г., 14:05:24 ]

Заповед №РД/02-00481 от 27.05.2021г. за организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 11:40:16 ]

Заповед №РД/02-00326 от 14.04.2021г. за организиране и провеждане на публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем на нежилищни обекти [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 11:46:50 ]

Полезни връзки


Банери ➲