Общинска администрация Ямбол Република България

Защита на личните данни


» ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА  ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ОБЩИНА ЯМБОЛ

Заповед видеонаблюдение [ Размер на файла: 351.96kB ]

Вътрешни правила видеонаблюдение [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:18:00 ]


ЛИЧНИ ДАННИ-ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Лични данни-обща информация [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:27:29 ]

чл. 15 Заявление Достъп [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:26:54 ]

чл. 15 Регламент [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:28:15 ]

чл.16 Заявление Коригиране ЛД [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:28:46 ]

чл. 16 Регламент [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:29:19 ]

чл.17 Заявление Изтриване [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:30:18 ]

чл. 17 Регламент [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:30:45 ]

чл. 18 Заявление ограничаване [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:31:09 ]

чл. 18 Регламент [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:31:33 ]

чл. 20 Заявление преносимост на ЛД [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:31:58 ]

чл. 20 Регламент [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:32:22 ]

чл. 21 Възражение [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:32:45 ]

чл. 21 Регламент [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:33:07 ]

чл. 22 Регламент [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г., 11:33:41 ]

Полезни връзки


Банери ➲