Общинска администрация Ямбол Република България

Конкурси


Обявление за откриване на  процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ 1 – Ямбол“  ЕООД

Обявление за управител на "ДКЦ 1 - Ямбол" ЕООД [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г., 14:49:55 ]

Проект на договор [ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г., 14:51:37 ]

Община Ямбол обявява конкурс за позицията "Социален работник" в услугата "Ранна интервенция на уврежданията" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общостен център - Ямбол"

Обявление за длъжността социален работник [ Дата на публикуване: 30 юни 2021 г., 09:09:16 ]

Община Ямбол обявява конкурс за позицията "Логопед" в услугата "Ранна интервенция на уврежданията" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общостен център - Ямбол"

Обявление за длъжността логопед [ Дата на публикуване: 30 юни 2021 г., 09:12:17 ]

Община Ямбол обявява конкурс за позицията "Медиатор" в услугата "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" по Проект "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общостен център - Ямбол"

Обявление за длъжността медиатор [ Дата на публикуване: 30 юни 2021 г., 09:17:29 ]

Полезни връзки


Банери ➲