Общинска администрация Ямбол Република България

Синя зона


Услуги - Градска мобилностОбхват на Синя зона град Ямбол

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.99, ал.3 от Закона за движение по пътищата: 1. Определя зона за кратковременно платено паркиране на улици, площади или части от тях - публична общинска собственост само в делнични дни между 8.00 ч. и 18.00 ч. в района на Централна градска част при граници, включително границите:

 - на север: ул.”Елена Янкова” – от кръстовището с ул.”Анка Александрова” до кръстовището с ул. ”Жорж Папазов”; ул. ”Жорж Папазов” - от кръстовището с ул. ”Елена Янкова” до кръстовището с ул. ”Александър Стамболийски”; ул.”Ал. Стамболийски” - от кръстовището с ул.”Жорж Папазов” до кръстовището с ул.”Парчевич” пред бл. № 2 до заведение „Къщата”; ул.”Парчевич” пред бл. № 2 до заведението „Къщата” до кръстовището с ул.”Ал. Стамболийски”;ул.”Ал. Стамболийски”- от кръстовището с ул.”Парчевич” до кръстовището с ул.”Страхил”; ул. Страхил от кръстовището с ул. „Ал. Стамболийски” до кръстовището с ул.”Преслав”; ул.”Преслав”-от кръстовището с ул.”Ал. Стамболийски” до кръстовището с ул.”Пети Януари”;ул.”Пети Януари”-от кръстовището с ул.”Преслав” до кръстовището с ул.”Стефан Караджа” –

- на изток: ул.”Стефан Караджа”- от кръстовището с ул.”Пети Януари” до кръстовището с ул.”Раковски”;ул.”Раковски”-от кръстовището с ул.”Стефан Караджа” до кръстовището с ул.”Богомил”;ул.”Богомил”- от кръстовището с ул.”Стефан Караджа” до кръстовището с ул.”Искър”; ул. „Искър” от кръстовището с ул. „Богомил” до кръстовището с ул. „Търговска”; ул.”Търговска”- от кръстовището с ул.”Искър” до кръстовището с ул.”Срем”;ул.”Срем” - от кръстовището с ул.”Търговска” до кръстовището с ул.”Хан Тервел”;

- на юг: ул.”Хан Тервел” - от кръстовището с ул.”Срем” до кръстовището с ул.”Преслав”; ул.”Преслав”- от кръстовището с ул.”Хан Тервел” до кръстовището с ул.”Цар Самуил”;ул.”Цар Самуил”- от кръстовището с ул.”Преслав” до кръстовището с ул.”Иван Вазов”;ул.”Иван Вазов”- от кръстовището с ул.”Цар Самуил” до кръстовището с ул.”Джон Атанасов’’; ул.”Джон Атанасов” - от кръстовището с ул.”Иван Вазов” до кръстовището с ул.”Васил Карагьозов”;ул.”Васил Карагьозов” - от кръстовището с ул.”Джон Атанасов” до кръстовището с ул.”Георги Дражев”;ул.”Георги Дражев” - от кръстовището с ул.”Васил Карагьозов” до кръстовището с ул.”Цар Иван Александър”; ул. „Цар Иван Александър” от кръстовището с ул. „Георги Дражев” до кръстовището с ул. „Бузлуджа”;

 - на запад: ул.”Бузлуджа” - от кръстовището с ул.”Цар Иван Александър” до кръстовището с ул.”Волга”; ул.”Волга” - от кръстовището с ул.”Бузлуджа” до кръстовището с ул.”Константин Иречек”; ул.”Константин Иречек” - от кръстовището с ул.”Волга” до кръстовището с ул.”Анка Александрова”; ул.”Анка Александрова” - от кръстовището с ул.”Константин Иречек” до кръстовището с ул.”Елена Янкова“


Знаци в синя зона град Ямбол

Зоната за платено паркиране се обозначава с неподвижен пътен знак "Синя зона", представляващ информационна табела, в която са посочени условията за паркиране на МПС в зоната, дните, през които е в сила действието на пътния знак, часовия диапазон, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки, прилагани съгласно ЗДвП.


Правила в синя зона град Ямбол

Обхват: виж "Обхват на Синя Зона гр. Ямбол"
Работно време: от 08:00 до 18:00 часа в работни дни
Цена: цена за 30 мин. престой 0.50 лв. с включен ДДС. /ВАЛИДНО ПРИ САМОТАКСУВАНЕ С ПАРКИНГ АВТОМАТ/
           цена за 1 час престой 1.00 лв. с включен ДДС
Начин на заплащане: Самотаксуване със SMS; Билети от паркинг автомати

 • Самотаксуване със SMS

  Клиентите на Българските Мобилни Оператори могат да заплатят престоя си в Синята зона чрез изпращане на SMS, съдържащ държавния регистрационен номер на автомобила, на кратък номер 1346.
  С един SMS Вие заплащате 1 (един) час престой в Синя зона. Стойността на самия SMS се определя в съответствие с конкретния тарифен план към Вашия Мобилен Оператор.
  Сигналът за паркиране чрез SMS се подава веднага след паркиране на автомобила върху паркомястото в „Синя зона”, без да се напуска автомобила.
  Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на държавния регистрационен номер на автомобила.
  Изписва се както се вижда:
  ПРИМЕР: СА1234АВ - правилно,
                    SA1234AV - неправилно.
  Системата изпраща обратен отговор: „заплатихте престоя на автомобил с рег. № СА1234АВ (например) до 13:45 часа

  Винаги правете проверка дали държавния регистрационен номер на автомобила отговаря на този посочен в SMS-а с обратен отговор от системата.
  ОП "Платени зони за паркиране и общински пазари " - гр. Ямбол, не носи отговорност за неправилно въведена информация!
  Няколко минути, преди изтичане на заплатеното време, ще получите подсещащ SMS, че трябва да заплатите отново или напуснете зоната. В случай, че водачът изпрати SMS преди изтичане на времето, автоматично се удължава времето за паркиране с още 1 час.
  При съобщение за невъзможност за таксуване SMS, следва да изберете друг начин на заплащане на престоя си - талон от паркинг автомат.

 • Билети от паркинг автомати
  Местата на всички паркинг автомати са обозначени с указателни знаци поставени в зоните за самотаксуване. Водачите на МПС са длъжни при паркиране в тези зони да установят месторазположението на паркинг автоматите, да закупят необходимият им билет за времетраенето за което ще паркират.

 БИЛЕТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЕН ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА ПРЕДНОТО СТЪКЛО НА АВТОМОБИЛА, ТАКА ЧЕ ДА СЕ ВИЖДА ДОБРЕ ОТ ВЪН.

Минималната стойност на билета е 0.50 лв. и разрешава престой от половин час. Паркинг автомата не връща ресто. При поставяне на повече монети от един лев, той пресмята съответното време на престой. Билета от паркинг автомата важи за цялата „Синя зона“ до изтичане на съответно разрешеното време.

        Указания за работа с паркинг автомати: Указания

        Контакти:

        При поставена скоба или повреда сигнализирайте на телефони:
        046/66 32 89
        0893 37 35 12
        Директор: 0893 37 35 10        email: pzp.op@yambol.bg 

 • Бизнес абонамент

1. Картата се издава на юридически лица за кратковременно паркиране с цел зареждане на търговски обекти, куриерски услуги в ЦГЧ и „Синя зона“.
2. Цените за издаване на карта за „Бизнес абонамент“ се определят с решение на Общински съвет - Ямбол.
- 30.00 лева на месец с ДДС
-360.00 лева за една година с ДДС

 • Служебен абонамент

1. Физически или юридически лица, желаещи да ползват места с режим на платено паркиране „Служебен абонамент” по улици, площади и паркинги - общинска собственост, подават заявление до директора на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ за издаване на карта за платено паркиране „Служебен абонамент”. Прилагат се копия от документ за собственост или друг документ, обуславящ необходимостта от ползване на паркоместа.
2. Въз основа на становището Директорът на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ издава разрешение за платено паркиране „Служебен абонамент” в „Синя зона”.
3. Определените места по т.2 се сигнализират с пътни знаци и маркировки от ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”. При прекратяване на договора със заявителя, сигнализацията се премахва.
4. Контрол по неправомерно паркиране на местата с режим на платено паркиране „Служебен абонамент” се осъществява по компетентност от ОД на МВР-Ямбол, Сектор „Превенция и опазване на обществения ред” при Община Ямбол и служители на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“
5. Цените за ползване на местата с режим на платено паркиране „Служебен абонамент” се определят с решение на Общински съвет - Ямбол.
- 100.00 лева на месец с ДДС за едно паркоместо на месец
- 550.00 лева с ДДС за едно паркоместо за 6 месеца
- 1000.00 лева с ДДС за едно паркоместо за една година

 • Паркиране по Месторабота 

1.Физически лица, желаещи да ползват места с режим на платено паркиране „Месторабота” по улици, площади и паркинги - общинска собственост, подават заявление до директора на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ за издаване на карта за платено паркиране по „Месторабота”. Прилага се копие на Трудов договор, удостоверяващ необходимостта от ползване на паркоместа.
2. Въз основа на становището Директорът на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ издава разрешение за платено паркиране по „Месторабота” в „Синя зона”.
3.Цените за издаване на карта за „Месторабота“ се определят с решение на Общински съвет - Ямбол.
- 60.00 лева на месец с ДДС
- 600.00 лева за една година с ДДС

 • Паркиране по постоянен адрес на местоживеене

1. Живущите по постоянен или настоящ адрес на улици, площади и паркинги, които попадат в границите на зоната за кратковременно платено паркиране, имат право за ползване на платено преференциално паркиране за един и повече автомобила на жилище, подават заявление до директора на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ за издаване на карта за платено паркиране по местоживеене. В заявлението са посочени необходимите документи, които трябва да се представят за издаване на тази карта.
2. Въз основа на становището на Директорът на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ издава Карта за платено паркиране на МПС по местоживеене. В картата е указано обхвата на паркиране на МПС в „ Синята зона”, срок на валидност, марката, модела и регистрационен № на МПС.
3. На заявителя се издава стикер, който се поставя на видно място на предното стъкло на автомобила.
4. Карта не се издава на лица, притежаващи място за паркиране, гаражна клетка или гараж в урегулирания поземлен имот, на който е постоянният /настоящият/ адрес Контрол по неправомерно паркиране на местата с режим на платено паркиране по постоянен или настоящ адрес се осъществява по компетентност от ОД на МВР- Ямбол, Сектор „Превенция и опазване на обществения ред” при Община Ямбол и служители на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”.
5. Цените за ползване на местата с режим на платено паркиране по местоживеене се определят с решение на Общински съвет - Ямбол.
- За първи автомобил - 5.00 лева на месец с ДДС , за година - 50.00 лева с ДДС.
- За втори автомобил - 10.00 лева на месец с ДДС, а за година 100.00 лева с ДДС.
- За трети автомобил и всеки следващ - 20.00 лева на месец с ДДС, а за година 200.00 лева с ДДС

 • Преференциално паркиране за хора с увреждания

1. Не подлежат на таксуване превозни средства, които към момента при и по време на паркирането в „Синя зона“ пряко, непосредствено, лично, индивидуално и конкретно обслужват хора с увреждания, при престой и паркиране до 3 часа, на специално определените и обозначени с пътен знак Д21 и с пътна маркировка с международния символ, за тази цел места, на всички отворени за обществено ползване паркинги на територията на община Ямбол.
2. Правото на паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания, се удостоверява с карта за безплатно паркиране, издадена от кмета на община Ямбол по образец - приложение към чл.99а ал.1 от Закона за движението по пътищата.
3. Притежателят на картата е длъжен при и по време на паркирането в определените и обозначени места, да я постави на видно място в долния десен ъгъл на предното стъкло на автомобила, откъм вътрешната му страна, по такъв начин, че при осъществяване на контрол да се възприемат данните от нея.
4. Забранява се престоят и паркирането на специално определените и сигнализирани за тази цел места, на превозни средства на лица, които не притежават карта за паркиране на хора с увреждания.
5. На лицата, на които е издадена карта за безплатно паркиране, се забранява да я предоставят на трети лица.
6. Забранява се използването на карта за паркиране на хора с увреждания, която е издадена за друго лице.
7. Контрол по неправомерно паркиране на местата с режим на безплатно паркиране и престой на ППС, управлявани или превозващи лица с увреждания се осъществява по компетентност от ОД на МВР-Ямбол, Сектор „Превенция и опазване на обществения ред” при Община Ямбол и служители на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”.

 • Санкции за нарушители

Блокиране с техническо средство /скоба/
1. Използването и прилагането на техническото средство /„скоба”/, таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС на територията на Община Ямбол в „Синя зона” се извършва от служители на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”.
2. След констатиране на престой на ППС без заплащане, в зоните за почасово платено паркиране, от служители на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари” се извършва задържане на ППС, чрез използване на техническото средство „скоба”.
3. Екипът за принудително задържане и освобождаване на неправилно паркираните ППС, чрез използването на техническото средство „скоба” се състои от двама служители.
4. Екипът поставя „скоба” на едно от двете колела от страната на волана на автомобила, а при невъзможност, предвид начина на паркиране – от другата страна, без да наранява джантата и ППС. Правят се най-малко 5 /пет/ броя фото снимки за констатиране на нарушението – преди и след блокиране на ППС.
5. След поставянето на „скобата”, на предното стъкло на автомобила се поставя съобщение за водача. Съобщението трябва да съдържа текст с основанието за принудително задържане на ППС и указания на реда за освобождаването му. За час и минути на поставяне на техническото средство тип „скоба” се записват часа и минутите на нарушението, констатирани от екипа при извършената проверка.
6. Когато постъпи искане от водача или собственика на ППС за сваляне на „скобата” от колелото на автомобила, екипа я сваля, след като заявителят заплати сумата за разходите по задържането /20. 00 с ДДС/ и престоя в размер на 1.00 лев на час престой с ДДС. Явяването на екипа за сваляне на скобата трябва да стане в рамките на не повече от 15 минути след получаването на сигнал от водача, собственика на ППС или диспечера.
7. Когато водача или собственика на ППС, не се яви до края на работното време на съответната зона, ППС се репатрира до специализиран охраняем паркинг. При този случай се заплаща сумата от 60.00 лева - 20.00лева за поставена „скоба“ и 40.00 лева за репатриране.
8. Цената за принудителното задържане на ППС, чрез техническо средство тип ”скоба”, утвърдена от Общински съвет - Ямбол, се заплаща на служител от екипа за принудително задържане на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”.
При заплащането на сумата се издава финансов документ - фискален бон.
9. Определените от Директорът на ОД на МВР - Ямбол длъжностни лица, и Сектор „Превенция и опазване на обществения ред” при Община Ямбол оказват съдействие на служителите от ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”, при отказ на водача или собственика на блокираното с техническо средство ”скоба” да заплатят дължимите суми или при регистриране на повреждане на „скобата” преди свалянето и от екипа на ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари”.

Принудително преместване на ППС
I. Принудително преместване на ППС от мястото на паркиране, без знанието на неговия собственик или упълномощения водач, се извършва в следните случаи - чл.171, т.5 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/:
(1). Паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното управление на Министерството на вътрешните работи, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването - чл.171, т5, /а/ от ЗДвП.
(2). Паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство - чл.171, т5, /б/ от ЗДвП.
(3). Когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението - чл. 171,т. 5 /б/, а именно:
1. На място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението или закрива от другите участници в движението пътен знак или сигнал;
2. До престояващо или паркирано пътно превозно средство от страната на движението; 3. В тунели и подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;
4. На пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 метра преди тях;
5. На кръстовище и на по-малко от 5 метра от тях;
6. На платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от 3 метра или с пътен знак е забранено изпреварването;
7. Пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
8. На платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
9. На спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
10. На места, определени за хора с трайни увреждания;
11. Пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училищата.
(4). Когато превозната средство е без табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, или са изминали 30 дни от отнемане или връщане на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство - чл. 171, т.5, /в/ от ЗДвП. (5). Когато ППС е паркирано и не е заплатена дължимата цена по чл.99, ал. 3 и в случаите по чл. 167, ал. 2 т. 2 след изтичане на разрешеното време за паркиране, указано на неподвижен пътен знак, като водачът или собственикът на ППС, заплаща цената за блокирането с техническо средство тип „скоба“, и цената за репатрирането и паркирането – чл.45 (4) от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Ямбол.
II. Принудителното преместване на ППС се извършва от полицейски служител от Община Ямбол и длъжностни лица от ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“ определени със заповед на Кмета. За целта полицейския служител изготвя констативен протокол, в който се съдържа описание на нарушението, фактическата обстановка и фактическите и правни основания за репатрирането. Като доказателства към този протокол се прилагат и фотоснимки, от които да става видно начинът на паркиране на ППС, дата, час и място на нарушението. Фотоснимките се изготвят от инспектор към ОП „Платени зони за паркиране и общински пазари“, който е част от екипа за репатриране.
III. Полицейският служител извършил репатрирането уведомява ОД на МВР , че ППС е преместено на определения паркинг, а на мястото от където е репатрирано ППС се поставя съобщение за това къде се намира ППС и телефон за контакт, съгласно чл.168, т.2 от ЗДвП
IV. Принудително преместени ППС се транспортират до определен със заповед на Кмета на Община – Ямбол паркинг намиращ се в ж.к. „Хале“ източно от бл. № 8. V.Процеса на репатриране се преустановява, ако водачът на неправилно паркираното ППС дойде на място, преди поставянето на четирите сапана /колана/ на репатратора.
В този случай водачът заплаща определената цена от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.
VI.Заплащането за отстранено ППС, става на упълномощеното лице на паркинга, където е откарано репатрираното ППС, за което се издава касов бон. Заплащането включва услугите по принудително отстраняване, задържане и отговорно пазене на ППС, като цените за тези видове услуги са определени от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол.
VII. Напускане на паркинга се допуска, само след като водачът или собственикът на ППС е заплатил за принудителното отстраняване, задържане и отговорно пазене и след като представи документ за собственост или регистрационен талон.
VIII. Паркингът е с 24/7 видеонаблюдение; охраняем / 8 часов работен ден/.

Цени за репатриране
1. Цената за освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство неправилно паркирано на територията на Община Ямбол“ - за всеки отделен случай - 40 лв. с ДДС.
2. Цената за освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство с поставена „скоба“ - за всеки отделен случай - 60 лв. с ДДС.
3. Цената за освобождаване на принудително отстранено пътно превозно средство неправилно паркирано на територията на Община Ямбол, на място, преди поставяне на четирите сапана на колелата на пътното превозно средство“ – за всеки отделен случай - 20 лв. с ДДС. 4. Цената за отговорно пазене на охраняем паркинг на преместено пътно превозно средство“ - 1 лв. с ДДС за 1 час престой.


Образци на документи

Заявление за кратковременно паркиране

Заявление за паркиране по постоянен и настоящ адрес

Заявление за паркиране за Служебен абонамент

Заявление за паркиране по месторабота

Полезни връзки


Банери ➲