Общинска администрация Ямбол Република България

Защита при бедствия и аварии


Заповед № РД/02-00617 от 23.05.2024г. с цел осигуряване пожарната безопасност при извършване на дейности в земeделските земи на територията на община Ямбол през летния пожароопасен период [ Дата на публикуване: 23 май 2024 г., 16:10:47 ]

Заповед № РД/02-00616 от 23.05.2024г. относно осигуряване пожарната безопасност на обектите и посевите в oбщина Ямбол през летния пожароопасен период на 2024 г. [ Дата на публикуване: 23 май 2024 г., 16:05:31 ]

Заповед № РД/02-00344 от 22.03.2024г. с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на община Ямбол [ Дата на публикуване: 22 март 2024 г., 09:56:18 ]

Заповед № РД/02-01086 от 25.10.2023г. във връзка с подготовката на Община Ямбол за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2023 - 2024 г. [ Дата на публикуване: 26 октомври 2023 г., 14:01:13 ]

Заповед РД/02-01087 от 25.10.2023г. с цел осигуряване пожарната безопасност на административни, производствени и жилищни сгради и райони на територията на Община Ямбол през есенно - зимния сезон 2023 - 2024г. [ Дата на публикуване: 26 октомври 2023 г., 14:01:20 ]

Заповед РД/02-01088 от 25.10.2023г. във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на Община Ямбол и безаварийната работа на компютърните конфигурации и елементите на информационната система през есенно - зимния сезон 2023 - 2024г. [ Дата на публикуване: 26 октомври 2023 г., 14:01:29 ]

Заповед № РД/02-00578 от 15.06.2023г. с цел осигуряване пожарната безопасност при извършване на дейности в земeделските земи на територията на община Ямбол през летния пожароопасен период [ Дата на публикуване: 19 юни 2023 г., 11:15:10 ]

Заповед № РД/02-00576 от 15.06.2023г. относно осигуряване пожарната безопасност на обектите и посевите в oбщина Ямбол през летния пожароопасен период на 2023 г. [ Дата на публикуване: 15 юни 2023 г., 15:56:25 ]

Заповед № РД/02-00280 от 23.03.2023г. с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на община Ямбол [ Дата на публикуване: 23 март 2023 г., 13:37:29 ]

Информация за засегнатата общественост, съгласно изискванията на чл.116д, ал.1 от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях от "Хидравлични елементи и системи "АД [ Дата на публикуване: 27 януари 2023 г., 16:10:47 ]

Заповед № РД/02-00434 от 10.05.2022г. относно осигуряване пожарната безопасност на обектите, населените места и посевите в oбщина Ямбол през летния пожароопасен период на 2022 г. [ Дата на публикуване: 11 май 2022 г., 14:39:57 ]

Актуализирана информация съгласно чл.116д от ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА за предприятие с нисък рисков потенциал - "ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД [ Дата на публикуване: 04 май 2022 г., 16:14:50 ]

Заповед № РД/02-00311 от 31.03.2022г. с цел осигуряване пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии на община Ямбол [ Дата на публикуване: 31 март 2022 г., 15:31:31 ]

Проект на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия - 2021-2025г. [ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 10:41:12 ]

Заповед № РД/02-01003 от 22.10.2021г. във връзка с подготовката на Община Ямбол за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2021 - 2022 г. [ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 10:33:33 ]

Заповед РД/02-01002 от 22.10.2021г. с цел осигуряване пожарната безопасност на административни, производствени и жилищни сгради и райони на територията на Община Ямбол през есенно - зимния сезон 2021 - 2022г. [ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 10:33:24 ]

Протоколи от проверки на предприятия с висок рисков потенциал в Община Ямбол  [ Размер на файла: 6.08MB ]

Заповед РД/02-00775 от 21.10.2019 във връзка с подготовката на Община Ямбол за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2019 - 2020 г. [ Размер на файла: 6.08MB ]

Заповед РД/02-00776 от 21.10.2019 с цел осигуряване пожарната безопасност на административни, производствени и жилищни сгради и райони на територията на Община Ямбол през есенно - зимния сезон 2019 - 2020 г. [ Размер на файла: 524.29kB ]

Заповед РД/02-00777 от 21.10.2019 във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на Община Ямбол и безаварийната работа на компютърните конфигурации на информационната система през есенно - зимния сезон 2019 - 2020 г. [ Размер на файла: 244.99kB ]

Правила за безопасно поведение при радиоактивно замърсяване. [ Размер на файла: 168.61kB ]

Правила за безопасно поведение при инциденти с Пропан-Бутан. [ Размер на файла: 83.03kB ]Правила при свлачища. [ Размер на файла: 41.91kB ]

Правила за безопасно поведение при инциденти с опасни химически вещества. [ Размер на файла: 98.81kB ]

Сигнали за оповестяване на населението за различните видове опасности. [ Размер на файла: 306.83kB ]

Семеен комплект за бедствия. [ Размер на файла: 69.63kB ]

Правила за безопасно поведение при заплаха от терористичен акт или при извършването му. [ Размер на файла: 63.04kB ]

Правила за безопасно поведение при земетресение. [ Размер на файла: 71.64kB ]

Правила за безопасно поведение при пожари и горещини. [ Размер на файла: 72.60kB ]

Правила за безопасно поведение при наводнение. [ Размер на файла: 64.66kB ]

Правила за безопасно поведение при тежки зимни условия - снежни бури, заледявания, обледяване и измръзване. [ Размер на файла: 66.68kB ]

Правила за безопасно поведение при гръмотевични бури, смерч и силни ветрове. [ Размер на файла: 69.14kB ]

Полезни връзки


Банери ➲