Общинска администрация Ямбол Република България

Защита при бедствия и аварии

Протоколи от проверки на предприятия с висок рисков потенциал в Община Ямбол  [ Размер на файла: 6.08MB ]

Заповед РД/02-00775 от 21.10.2019 във връзка с подготовката на Община Ямбол за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2019 - 2020 г. [ Размер на файла: 6.08MB ]

Заповед РД/02-00776 от 21.10.2019 с цел осигуряване пожарната безопасност на административни, производствени и жилищни сгради и райони на територията на Община Ямбол през есенно - зимния сезон 2019 - 2020 г. [ Размер на файла: 524.29kB ]

Заповед РД/02-00777 от 21.10.2019 във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на Община Ямбол и безаварийната работа на компютърните конфигурации на информационната система през есенно - зимния сезон 2019 - 2020 г. [ Размер на файла: 244.99kB ]

Правила за безопасно поведение при радиоактивно замърсяване. [ Размер на файла: 168.61kB ]

Правила за безопасно поведение при инциденти с Пропан-Бутан. [ Размер на файла: 83.03kB ]Правила при свлачища. [ Размер на файла: 41.91kB ]

Правила за безопасно поведение при инциденти с опасни химически вещества. [ Размер на файла: 98.81kB ]

Сигнали за оповестяване на населението за различните видове опасности. [ Размер на файла: 306.83kB ]

Семеен комплект за бедствия. [ Размер на файла: 69.63kB ]

Правила за безопасно поведение при заплаха от терористичен акт или при извършването му. [ Размер на файла: 63.04kB ]

Правила за безопасно поведение при земетресение. [ Размер на файла: 71.64kB ]

Правила за безопасно поведение при пожари и горещини. [ Размер на файла: 72.60kB ]

Правила за безопасно поведение при наводнение. [ Размер на файла: 64.66kB ]

Правила за безопасно поведение при тежки зимни условия - снежни бури, заледявания, обледяване и измръзване. [ Размер на файла: 66.68kB ]

Правила за безопасно поведение при гръмотевични бури, смерч и силни ветрове. [ Размер на файла: 69.14kB ]

Полезни връзки


Банери ➲