Общинска администрация Ямбол Република България

Заповеди


Заповед № РД/02-00630 от 09.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:21:10 ]

Заповед № РД/02-00629 от 09.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:21:04 ]

Заповед № РД/02-00628 от 09.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:20:51 ]

Заповед № РД/02-00627 от 09.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:20:41 ]

Заповед № РД/02-00626 от 09.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:20:18 ]

Заповед № РД/02-00625 от 09.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:19:58 ]

Заповед № РД/02-00600 от 02.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:09:04 ]

Заповед № РД/02-00598 от 02.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 07 юли 2021 г., 16:12:49 ]

Заповед № РД/02-00597 от 02.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 07 юли 2021 г., 16:07:42 ]

Заповед № РД/02-00596 от 02.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 07 юли 2021 г., 16:04:51 ]

Заповед относно настъпването на фенологична фаза "Восъчна зрялост" на житните култури-пшеница, ечемик, тритикале и овес, на територията на община Ямбол, считано от 04.06.2021г. [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 10:59:47 ]

Заповед № РД/02-00463 от 20.05.2021г. относно изменение на противоепидемични мерки на територията на Община Ямбол [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 11:06:28 ]

Заповед № РД/02-00466 от 21.05.2021 г. на кмета на град Ямбол за осигуряване на пожарната безопасност при летния период на 2021 г. [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 11:12:55 ]

Заповед № РД/02-00450 от 19.05.2021г. относно разрешените и забранените места за къпане през летния период на 2021 година [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 11:20:57 ]

Архив

Полезни връзки


Банери ➲