Общинска администрация Ямбол Република България

Заповеди


Заповед № ПО-09-148-1 от 10.03.2023 г. от Директора на ОДЗ за ползване на имоти с НТП полски пътища и канали [ Дата на публикуване: 15 март 2023 г., 15:15:03 ]

Заповед № РД/02-00181 от 27.02.2023г. относно забрана на паша на селскостопански животни през 2023г. в горски територии [ Дата на публикуване: 02 март 2023 г., 17:44:03 ]

Заповед № РД/02-00103 от 03.02.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 15:12:29 ]

Заповед № РД/02-00102 от 03.02.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 15:12:25 ]

Заповед № РД/02-00101 от 03.02.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 15:12:20 ]

Заповед № РД/02-00099 от 03.02.2023 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 03 февруари 2023 г., 15:12:15 ]

Заповед № РД/02-01122 от 02.12.2022 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 05 декември 2022 г., 11:46:55 ]

Заповед № РД/02-01121 от 02.12.2022 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 05 декември 2022 г., 11:47:04 ]

Заповед № РД/02-01120 от 02.12.2022 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 05 декември 2022 г., 11:47:10 ]

Заповед № РД/02-01052 от 18.11.2022г. относно организиране на коледен и новогодишен базар [ Дата на публикуване: 18 ноември 2022 г., 09:09:35 ]

Заповед РД/02-00963 от 24.10.2022г. с цел осигуряване пожарната безопасност на административни, производствени и жилищни сгради и райони на територията на Община Ямбол през есенно - зимния сезон 2022 - 2023г. [ Дата на публикуване: 25 октомври 2022 г., 12:19:12 ]

Заповед РД/02-00959 от 24.10.2022 във връзка с осигуряване на пожарната безопасност в административната сграда на Община Ямбол и безаварийната работа на компютърните конфигурации и елементите на информационната система през есенно - зимния сезон 2022 - 2023г. [ Дата на публикуване: 25 октомври 2022 г., 12:19:05 ]

Заповед № РД/02-00958 от 24.10.2022г. във връзка с подготовката на Община Ямбол за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2022 - 2023 г. [ Дата на публикуване: 25 октомври 2022 г., 12:18:55 ]

Заповед № РД/02-00810 от 08.09.2022г на Кмета на Община Ямбол във връзка с началото на новата учебна 2022/2023 година [ Дата на публикуване: 09 септември 2022 г., 14:58:42 ]

Заповед № РД/02-00534 от 06.06.2022г. относно настъпването на фенологична фаза "Восъчна зрялост" на житните култури-пшеница, ечемик, тритикале и овес, на територията на община Ямбол, считано от 01.06.2022г. [ Дата на публикуване: 06 юни 2022 г., 16:58:00 ]

Заповед № РД/02-00469 от 18.05.2022г. относно разрешените и забранените места за къпане през летния период на 2022 година [ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 14:44:58 ]

Заповед № ОС/07-00013 от 11.03.2022г. за ползване на имоти с НТП полски пътища и канали, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп и не функционират, през стопанската 2021/2022 г. за землището на гр. Ямбол [ Дата на публикуване: 14 март 2022 г., 11:15:57 ]

Заповед № РД/02-00129от 11.02.2022г. относно забраната за паша на селскостопански животни в землището на Община Ямбол. [ Дата на публикуване: 14 февруари 2022 г., 09:41:49 ]

Заповед № РД/02-01228 от 23.12.2021г. за продажба на дървесина, добита на територията на община Ямбол [ Дата на публикуване: 29 декември 2021 г., 14:35:01 ]

Заповед № ПО-09-705-38 от 03.11.2021г. на ОД "Земеделие"-Ямбол, относно сключено доброволно споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи на основание чл. 37в от ЗСПЗЗ [ Дата на публикуване: 15 ноември 2021 г., 14:41:03 ]

Заповед №РД/02-00982 от 15.10.2021г. за въвеждане на допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на Община Ямбол [ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г., 17:11:11 ]

Заповед № РД/02-00885 от 21.09.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 16:35:30 ]

Заповед № РД/02-00884 от 21.09.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 16:35:21 ]

Заповед № РД/02-00881 от 21.09.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 16:35:09 ]

Заповед № РД/02-00879 от 21.09.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 16:34:56 ]

Заповед №РД/02-00865 от 16.09.2021г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Ямбол до 31.10.2021год. [ Дата на публикуване: 17 септември 2021 г., 10:35:51 ]

Заповед № РД/02-00829 от 03.09.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 16:08:34 ]

Заповед № РД/02-00828 от 03.09.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 07 септември 2021 г., 16:08:21 ]

Заповед на Кмета на Община Ямбол във връзка със заповед РД/01-712/19.08.2021г. на Министъра на здравеопазването [ Дата на публикуване: 20 август 2021 г., 12:18:38 ]

Заповед № РД/02-00752 от 12.08.2021г. относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Община Ямбол от 01.08.2021г. до 31.08.2021г [ Дата на публикуване: 12 август 2021 г., 16:37:47 ]

Заповед № РД/02-00729 от 02.08.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г., 16:49:40 ]

Заповед № РД/02-00728 от 02.08.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г., 16:49:35 ]

Заповед № РД/02-00727 от 02.08.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г., 16:49:28 ]

Заповед № РД/02-00726 от 02.08.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г., 16:49:22 ]

Заповед № РД/02-00725 от 02.08.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г., 16:49:16 ]

Заповед № РД/02-00723 от 02.08.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г., 16:49:08 ]

Заповед № РД/02-00722 от 02.08.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г., 16:49:02 ]

Заповед № РД/02-00721 от 02.08.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г., 16:48:54 ]

Заповед № РД/02-00630 от 09.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:21:10 ]

Заповед № РД/02-00629 от 09.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:21:04 ]

Заповед № РД/02-00628 от 09.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:20:51 ]

Заповед № РД/02-00627 от 09.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:20:41 ]

Заповед № РД/02-00626 от 09.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:20:18 ]

Заповед № РД/02-00625 от 09.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:19:58 ]

Заповед № РД/02-00600 от 02.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 12 юли 2021 г., 09:09:04 ]

Заповед № РД/02-00598 от 02.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 07 юли 2021 г., 16:12:49 ]

Заповед № РД/02-00597 от 02.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 07 юли 2021 г., 16:07:42 ]

Заповед № РД/02-00596 от 02.07.2021 г. за принудително преместване на ИУМПС [ Дата на публикуване: 07 юли 2021 г., 16:04:51 ]

Заповед относно настъпването на фенологична фаза "Восъчна зрялост" на житните култури-пшеница, ечемик, тритикале и овес, на територията на община Ямбол, считано от 04.06.2021г. [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 10:59:47 ]

Заповед № РД/02-00463 от 20.05.2021г. относно изменение на противоепидемични мерки на територията на Община Ямбол [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 11:06:28 ]

Заповед № РД/02-00466 от 21.05.2021 г. на кмета на град Ямбол за осигуряване на пожарната безопасност при летния период на 2021 г. [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 11:12:55 ]

Заповед № РД/02-00450 от 19.05.2021г. относно разрешените и забранените места за къпане през летния период на 2021 година [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 11:20:57 ]

Архив

Полезни връзки


Банери ➲