Общинска администрация Ямбол Република България

При проблеми със уличното осветелние

Сигнализирайте фирма "Елтър" ЕООД на телефон 0882 12 42 81 при проблем с уличното осветелние.

В случай, че фирмата не реагира своевременно на Вашия сигнал, моля, свържете се със служител на Община Ямбол на телефон 0875 333 844.

Полезни връзки


Банери ➲