Общинска администрация Ямбол Република България

Oбявления на констативни актове, заповеди и покани по ЗУТ


Решение за прекратяване № РД/02-00017/07.01.2022 г. на административно производство за разрешаване изработване на проект за изменение на ОУП

Обявление № О-0015 от 14.01.2022г [ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 10:41:31 ]


Решение за прекратяване № РД/02-00042/13.01.2022 г. на административно производство, инициирано по заявление рег. № УТС-01682/24.08.2021 г.

Обявление № О-0014 от 14.01.2022г [ Дата на публикуване: 14 януари 2022 г., 10:41:05 ]


Решение № ХХХІІ-15/23.12.2021 г. на ОбС - Ямбол за разрешение за изработване на проект за изменение на ОУП

Обявление № О-0010 от 10.01.2022г [ Дата на публикуване: 10 януари 2022 г., 14:42:03 ]
АРХИВ

Полезни връзки


Банери ➲