Общинска администрация Ямбол Република България

Oбявления на констативни актове, заповеди и покани по ЗУТ


Заповед №ТУ/02-00059 от 28.07.2021г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0356 от 29.07.2021г [ Дата на публикуване: 29 юли 2021 г., 10:50:05 ]


Изработен проект за  изменение на Общият устройствен план по отношение на ПИ с идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 по ККарта на гр. Ямбол

Обявление № О-0343 от 15.07.2021г. [ Дата на публикуване: 16 юли 2021 г., 15:14:51 ]

Извадка от ОУП [ Дата на публикуване: 16 юли 2021 г., 15:15:36 ]

Проект за изменение на ОУП [ Дата на публикуване: 16 юли 2021 г., 15:16:20 ]


Заповед №ТУ/02-00053 от 14.07.2021г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0341 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 15 юли 2021 г., 09:02:27 ]


Заповед №ТУ/02-00052 от 14.07.2021г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0340 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 15 юли 2021 г., 08:59:39 ]


Заповед №ТУ/02-00051 от 14.07.2021г. за разрешаване  изработването на КПИИ

Обявление № О-0339 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 16:04:33 ]


Заповед №ТУ/02-00049 от 13.07.2021г. за разрешаване  изработването на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0335 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 16:01:36 ]


Заповед №ТУ/02-00050 от 13.07.2021г. за разрешаване за изработване на ПУП-ПР

Обявление № О-0336 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 15:57:39 ]


Заповед №ТУ/02-00048 от 13.07.2021г. за прекратяване административно производство за разрешаване  изработването на ПУП-ПЗ

Обявление № О-0334 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 15:54:51 ]


Заповед №ТУ/02-00046 от 13.07.2021г. за разрешаване за изработване на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0338 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 15:48:02 ]


Рег. № O-0013_12.01.2021_ЗАПОВЕД ТУ/04-00001_12.01.2021Архив

Полезни връзки


Банери ➲