Общинска администрация Ямбол Република България

Oбявления на констативни актове, заповеди и покани по ЗУТ


Заповед № ТУ/02-00077/15.10.2021 г. за разрешение изработване на проект за изменение на ПУП - ПР

Обявление № О-0489 от 15.10.2021г. [ Дата на публикуване: 15 октомври 2021 г., 11:23:05 ]


Заповед № ТУ/02-00075/12.102021 г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ

Обявление № О-0485 от 12.10.2021г. [ Дата на публикуване: 13 октомври 2021 г., 16:24:19 ]


Заповед № ТУ/02-00076/12.102021 г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ

Обявление № О-0484 от 12.10.2021г. [ Дата на публикуване: 12 октомври 2021 г., 16:50:21 ]


Решение № ХХІХ-5/30.09.2021 г. за изработване на проект за ПУП-ПУР и ПУП-ПП

Обявление № О-0483 от 12.10.2021г. [ Дата на публикуване: 12 октомври 2021 г., 11:11:12 ]


Решение № ХХІХ-7/30.09.2021 г. за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПР, ПЗ и ПУР

Обявление № О-0482 от 11.10.2021г. [ Дата на публикуване: 11 октомври 2021 г., 14:45:46 ]


Заповед № ТУ/04-00006/03.09.2021г. за премахване на саморазрушаващи се сгради с адрес ул. „Панайот Волов” №35

Обявление № О-0466 от 29.09.2021г. [ Дата на публикуване: 29 септември 2021 г., 14:10:49 ]


Уведомление №О-00457 от 24.09.2021г., до собствениците на жилищни обекти в бл.17 на ул."Димитър Благоев", относно опасни тераси

Обявление № О-0457 от 24.09.2021г. [ Дата на публикуване: 29 септември 2021 г., 09:20:12 ]


Заповед № ТУ/02-00072/20.09.2021г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР и ПЗ

Обявление № О-0447 от 20.09.2021г. [ Дата на публикуване: 21 септември 2021 г., 10:36:08 ]


Заповед № ТУ/02-00071/16.09.2021 г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР

Обявление № О-0441 от 16.09.2021г. [ Дата на публикуване: 16 септември 2021 г., 14:01:51 ]


Решение № РД/02-00858 от 15.09.2021г.  за прекратяване на административно производство, за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПЗ

Обявление № О-0440 от 15.09.2021г. [ Дата на публикуване: 15 септември 2021 г., 13:58:10 ]


Заповед № ТУ/02-00067 от 01.09.2021 г. за разрешаване изработване на ПУП – ПЗ

Обявление № О-0421 от 01.09.2021г [ Дата на публикуване: 01 септември 2021 г., 16:34:23 ]


Заповед №ТУ/02-00066 от 25.08.2021 г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР

Обявление № О-0409 от 25.08.2021г [ Дата на публикуване: 25 август 2021 г., 12:05:48 ]


Заповед №ТУ/02-00064 от 18.08.2021г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР

Обявление № О-0397 от 18.08.2021г [ Дата на публикуване: 23 август 2021 г., 08:46:46 ]


Решение № РД/02-00769г. от 19.08.21г.  за прекратяване на административно производство, за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПУП - ПРЗ 

Обявление № О-0401 от 19.08.2021г [ Дата на публикуване: 19 август 2021 г., 16:23:58 ]


Уведомително писмо по чл. 195, ал.1 и ал.7 от ЗУТ - Относно ул. "Панайот Волов" 35 

Решение № XXVII-3/29.07.2021 г. за разрешение изработване на ПУП -ПРЗ

Обявление № О-0386 от 09.08.2021г [ Дата на публикуване: 09 август 2021 г., 12:00:58 ]


Заповед № ТУ/02-00062/06.08.2021 г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ

Обявление № О-0384 от 06.08.2021г [ Дата на публикуване: 06 август 2021 г., 14:38:03 ]


Решение № ХXVІІ-9/29.07.2021 г. на Общински съвет – Ямбол за разрешение изработване на проект за изменение на ОУП

Обявление № О-0380 от 06.08.2021г [ Дата на публикуване: 06 август 2021 г., 11:30:22 ]


Решение № ХXVІІ-8/29.07.2021 г. на Общински съвет – Ямбол за разрешаване изработване на ПУП – ПП

Обявление № О-0383 от 06.08.2021г [ Дата на публикуване: 06 август 2021 г., 11:22:22 ]


Решение № ХXVІІ-1/29.07.2021 г. на Общински съвет – Ямбол за разрешаване изработване на ПУП – ПП

Обявление № О-0382 от 06.08.2021г [ Дата на публикуване: 06 август 2021 г., 11:14:24 ]


Решение № ХXVІІ-4/29.07.2021 г. на Общински съвет – Ямбол за разрешаване изработване на ПУП – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и ПУП – устройствена план-схема на трасе на елементите на техническата инфраструктура

Обявление № О-0381 от 06.08.2021г [ Дата на публикуване: 06 август 2021 г., 11:10:18 ]


Заповед №ТУ/02-00061 от 04.08.2021г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0371 от 05.08.2021г [ Дата на публикуване: 05 август 2021 г., 13:57:38 ]


Заповед №ТУ/02-00059 от 28.07.2021г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0356 от 29.07.2021г [ Дата на публикуване: 29 юли 2021 г., 10:50:05 ]


Изработен проект за  изменение на Общият устройствен план по отношение на ПИ с идентификатори 87374.53.1001, 87374.53.1003, 87374.53.1005, 87374.53.1007 и 87374.53.1009 по ККарта на гр. Ямбол

Обявление № О-0343 от 15.07.2021г. [ Дата на публикуване: 16 юли 2021 г., 15:14:51 ]

Извадка от ОУП [ Дата на публикуване: 16 юли 2021 г., 15:15:36 ]

Проект за изменение на ОУП [ Дата на публикуване: 16 юли 2021 г., 15:16:20 ]


Заповед №ТУ/02-00053 от 14.07.2021г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0341 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 15 юли 2021 г., 09:02:27 ]


Заповед №ТУ/02-00052 от 14.07.2021г. за разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0340 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 15 юли 2021 г., 08:59:39 ]


Заповед №ТУ/02-00051 от 14.07.2021г. за разрешаване  изработването на КПИИ

Обявление № О-0339 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 16:04:33 ]


Заповед №ТУ/02-00049 от 13.07.2021г. за разрешаване  изработването на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0335 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 16:01:36 ]


Заповед №ТУ/02-00050 от 13.07.2021г. за разрешаване за изработване на ПУП-ПР

Обявление № О-0336 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 15:57:39 ]


Заповед №ТУ/02-00048 от 13.07.2021г. за прекратяване административно производство за разрешаване  изработването на ПУП-ПЗ

Обявление № О-0334 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 15:54:51 ]


Заповед №ТУ/02-00046 от 13.07.2021г. за разрешаване за изработване на ПУП-ПРЗ

Обявление № О-0338 от 14.07.2021г. [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г., 15:48:02 ]


Рег. № O-0013_12.01.2021_ЗАПОВЕД ТУ/04-00001_12.01.2021Архив

Полезни връзки


Банери ➲