Общинска администрация Ямбол Република България

Програми


ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНА НА Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г. [ Дата на публикуване: 05 април 2023 г., 10:03:29 ]

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постигнатите резултати по мерките, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025г.” за календарната 2022 година [ Дата на публикуване: 05 април 2023 г., 09:54:50 ]

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постигнатите резултати по мерките, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2020-2025г.” за календарната 2021 година [ Дата на публикуване: 25 март 2022 г., 17:02:10 ]

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА НА Общинска програма за управление на отпадъците, с период на действие 2021-2028г. [ Дата на публикуване: 25 март 2022 г., 17:02:00 ]

"Програма за опазване на околната среда на Община Ямбол за периода 2021-2028 г.“ [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 15:39:25 ]

„Програма за управление на отпадъците на Община Ямбол за периода 2021 – 2028г.“ [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 15:40:30 ]

Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с План за действие за периода 2020-2025 г [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 15:41:10 ]

Програма за намаляване на нивата на ФПЧ-10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016-2018 г. (Актуализация) Приета на XIV заседание на ОбС-Ямбол от 29.11.2016 [ Дата на публикуване: 11 юни 2021 г., 15:42:08 ]

Полезни връзки


Банери ➲