Общинска администрация Ямбол Република България

Релеф

Територията на град Ямбол е част от Тракийската низина по средното течение на р. Тунджа, с плоски и загладени хълмове, недълбоки и широки долини с полегати склонове, разсечени от долината на Тунджа и нейните притоци. Градът е разположен върху равнинен терен с благоприятен наклон - от 1,5 % до 6 %. По склоновете на долината на Тунджа наклоните на места в южната част на града достигат до 10 - 12 %. Източно от града е разположен хълмът Боровец с наклон на западния и северния склон 15-25 % и полегати склонове. Стръмни са склоновете на долината, разположена северно от промишлена зона в посока Сливен - на места достигат до 10-15 %.

Градът попада в умереноконтиненталната климатична подобласт на европейската континентална климатична област - лятна сухота и проявено безводие. Средната годишна температура на въздуха е 12ºС. Средната юлска температура е 25,3ºС /абсолютен температурен максимум 44,4 ºС/ и не особено студена зима със средна януарска температура около 0ºС /абсолютен температурен минимум - 18,2ºС/. Пролетта е сравнително топла, есента също е топла поради затоплящото влияние на Средиземно и Черно море. През зимата е по-силно изразено въздействието на северозападните и североизточните въздушни маси.

Районът се характеризира със умерена влажност на въздуха и средни валежи - около 540 мм средногодишно, с добре проявен континентален режим. Летният максимум е през юни-юли, зимният минимум - през януари - февруари. През лятото падат 80 % от годишните валежи. Средната относителна влажност на въздуха е 70 %. През зимния период влажността достига 85 - 86 %, а през лятото спада до 68 - 69 %. Въпреки неголямата надморска височина снежната покривка се задържа до 2-3 седмици. Широкият териториален обсег на Тракия от юг, планинските бариери на Стара планина от север, както и отвореността й към изток и запад определят и режима на ветровете. Районът се характеризира като средно ветровит с процент тихо време - около 40 % средногодишно. Основният ветрови пренос е от северозапад, с по-високи скорости на зимните и ниски или средни скорости на летните ветрове.

Полезни връзки


Банери ➲