Общинска администрация Ямбол Република България

Заповеди Архив

Заповед № РД/02-00498 от 15.06.2020 за принудително преместване на излезли от употреба МПС [ Размер на файла: 138.73kB ]

Заповед № РД/02-00355 от 24.04.2020 за принудително преместване на излезли от употреба МПС [ Размер на файла: 2.63MB ]

Заповед № РД/02-00880 от 20.10.2020г. относно утвърждаване на вътрешни правила за организация на деловодна дейност и документооборота в Община Ямбол [ Размер на файла: 1.16MB ]

Заповед № РД/02-00844 от 09.10.2020г. относно утвърждаване на вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Ямбол [ Размер на файла: 10.70MB ]

Заповед № РД/02-00732 от 08.09.2020г. относно утвърждаване на вътрешни правила за регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на Община Ямбол [ Размер на файла: 272.05kB ]

Заповед № РД/02-00449 от 29.05.2020г относно настъпването на фенологична фаза "Восъчна зрялост" на житните култури. [ Размер на файла: 971.76kB ]

Заповед № ОС/03-00001 от 10.03.2020г относно принудително изземване на идеална част от общински терен с идентификатор 87374.559.93 по КК на гр. Ямбол. [ Размер на файла: 112.90kB ]

Заповед № РД/02-00196 от 28.02.2020г относно правила за предоставяне право на индивидуално, безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, на лица с трайни увреждания. [ Размер на файла: 1.37MB ]

Заповед № РД/02-00167 от 21.02.2020г относно забраната за отглеждане на домашни птици на открито и провеждане на пазари и изложби за птици на територията на община Ямбол. [ Размер на файла: 63.48kB ]

Заповед № РД/02-00160 от 18.02.2020г. относно забраната за паша на селскостопански животни в землището на Община Ямбол. [ Размер на файла: 59.93kB ]

Заповед № РД-04-11/28.05.2019 на Областна Дирекция "Земеделие"- Ямбол за осигуряване на пожарна безопасност при настъпване на фаза "Восъчна зрялост" на житните култури. [ Размер на файла: 69.60kB ]

Заповед № РД/02-00131от 20.02.2019г. относно забраната за паша на селскостопански животни в землището на Община Ямбол. [ Размер на файла: 904.25kB ]

Полезни връзки


Банери ➲