Общинска администрация Ямбол Република България

Видеонаблюдение


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА  ОБЩИНА ЯМБОЛ

Видеонаблюдението е действие по обработване на лични данни, при което се извършва запис чрез технически средства за видеонаблюдение.

Община Ямбол като администратор на лични данни по смисъла на Регламента (ЕС)2016/679, осъществява видеонаблюдение с цел изпълнение на задачи от обществен интерес:

            - превенция и разкриване на нарушение на обществения ред
            - регулиране на пътния трафик и безопастността на движението
            - опазване на общинска собственост.

Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели. Възможността за използване на данните за други цели, различни от дефинираните, е сведена до минимум с прилаганите организационни и технически мерки, които ограничават нерегламентирания достъп до данните. При изискване от компетентните органи конкретни записи се предоставят, ако са необходими за изпълнение на техните правомощия и по реда на Правилата за обработване на лични данни в система за управление, събиране, анализ и визуализация на информация от камери за видеонаблюдение.

Списък на местата на точките за видеонаблюдение:

1.Улици и кръстовища

кр-ще ул. "Търговска" - обходен път
кр-ще ул. "Граф Игнатиев" - обходен път Юг
кр-ще ул. "Граф Игнатиев" - ул. "Милин камък"
кр-ще ул. "Граф Игнатиев" - ул. "Надежда"
улица в ж.к. "Граф Игнатиев" южно на бл. 72
ул. "Надежда" южно на бл. 17
ул. "Надежда" до ОУ "Л. Каравелов"
ул. "Търговска" спирка срещу ПГХТТ
кр-ще ул. "Търговска" - ул. "Милин камък"
кр-ще ул. "Гали поли" - ул. "Драма"
кр-ще ул. "Аврен" - ул. "Енос"
кр-ще ул. "Гоце Делчев" - ул. "Силиврия"
ул. "Граф Игнатиев" светофар "Кауфланд"
ул. "Граф Игнатиев" с ул. "Мидия"
ул. "Граф Игнатиев" с ул. "Крали Марко"
кр-ще ул. "Търговска" - ул. "Николай Петрини"
ул. "Николай Петрини" до печатницата
кр-ще ул. "Граф Игнатиев" - ул. "Търговска"
кр-ще ул. "Димитър Благоев" - ул. "Панайот Хитов"
кр-ще ул. "Димитър Благоев" - ул. "Преслав"
кр-ще ул. "Димитър Благоев" - ул. "Жорж Папазов"
кр-ще ул. "Димитър Благоев" - ул. "Арда"
кр-ще ул. "Димитър Благоев" до бензиностанция "Шел"
кр-ще ул. "Димитър Благоев" - ул. "Ямболен"
кр-ще ул. "Ормана" - ул. "Пирин"
жп гара
кр-ще ул. "Ямболен" - ул. "Индустриална"
мост в градски парк до "Морския клуб"
кр-ще ул. "Ямболен" - ул. "Атанас Кратунов"
кр-ще ул. "Жеко Андреев" - ул. "Георги Шейтанов"
кр-ще ул. "Лом" - ул. "Козлодуй"
кр-ще ул. "Индже войвода" - ул. "Битоля"
кр-ще ул. "Индже войвода" - ул. "Галац"
ул. "Атанас Кожухаров" до църква "Св. Георги"
ул. "Професор Нойков" - метална пасарелка
кр-ще ул. "Пейо К. Яворов" - ул. "Велес"
кр-ще ул. "Георги Шейтанов" - ул. "Клокотница"
ул. "Руен" до бл. 8
кр-ще ул. "Руен" - ул. "Вежен"
кр-ще ул. "Козлодуй" - ул. "Изгрев"
кр-ще ул. "Русе" - ул. "Георги Гарабчи войвода"
кр-ще ул. "Николай Петрини" - ул. "Срем"
ул. "Николай Петрини" до мет. пасарелка към бл. 10 ж.к. "В Левски"
кр-ще ул. "Николай Петрини" - ул. "Русе" /биков мост/
кр-ще ул. "Николай Петрини" - ул. "Георги Дражев" /моста за пазара/
кр-ще ул. "Николай Петрини" - ул. "Дружба"
кр-ще ул. "Николай Петрини" - ул. "Българка"
кр-ще ул. "Българка" - ул. "Мир"
пешеходен мост в ж.к. "Златен рог" към ГПЧЕ "В. Карагьозов"
ул. "Велико Търново" до входа на ГПЧЕ "В. Карагьозов"
кр-ще ул. "Цар Иван Александър" - ул. "Сердика"
кр-ще ул. "Константин Иречек" - ул. "Роман Хайнатски"
ул. "Каранова"
кр-ще ул. "Бузлуджа" - ул. "Цар Освободител"
кр-ще ул. "Бузлуджа" - ул. "Александър Стамболийски"
кр-ще ул. "Константин Иречек" - ул. "Анка Александрова"
кр-ще ул. "Елена Янкова" - ул. "Паисий Хилендарски"
ул. "Константин Иречек" до № 1
кр-ще ул. "Александър Стамболийски" - ул. "Кабиле"
кр-ще ул. "Страхил вовйода" - ул. "Ангел Кънчев" - ул. "Стефан Караджа"
кр-ще ул. "Търговска" - ул. "Срем"
кр-ще ул. "Търговска" - ул. "Преслав"
ул. "Търговска" - площад "Освобождение"
кр-ще ул. "Хан Тервел" - ул. "Бяло море"
кр-ще ул. "Хан Тервел" - ул. "Преслав"

2. Градски парк

3. ж.к. Георги Бенковски

4. Спортни и детски площадки

Полезни връзки


Банери ➲