Общинска администрация Ямбол Република България

Архив

Уведомление за инвестиционно предложение Рег. № О-0081/21.02.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0324/14.06.2019г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0217/23.04.2019г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0049/18.02.2019г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0240/23.05.2017г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0215/26.04.2017г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0600/15.11.2016г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0435/18.08.2016г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0436/18.08.2016г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0417/10.08.2016г.

Уведомление за инвестиционно предложение Рег.№ О-0284/06.06.2016г.

Уведомление за инвестиционно предложение 2801-12018/17.07.2015 от ЕКО ЕНЕРДЖИ АКТИВИТИ ООД - ЯМБОЛ

Уведомление за инвестиционно предложение 2801-12298/24.07.2015 от ФУГО ООД - ЯМБОЛ

Полезни връзки


Банери ➲