Общинска администрация Ямбол Република България

Достъп до информация


Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация [ Размер на файла: 131.40kB ]

Изпратете на e-mail: yambol@yambol.bg
За допълнителна информация тел.:  0875 333 844

Програма достъп до информацията: www.aip-bg.org

Деловодство на Община Ямбол
Адрес: гр. Ямбол - 8600, ул"Г.С.Раковски" 7
Работно време: от 8.30 ч. до 17.30 ч.
Телефон: Централа 046/681 215

Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в Община Ямбол

Примерен образец на писмено заявление за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в община Ямбол

Примерен образец на писмено искане за достъп до информация за повторно ползване

Нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация [ Размер на файла: 51.12kB ]

Списък по чл. 15, ал. 1 от закона за достъп до обществена информация [ Размер на файла: 159.29kB ]

Годишен отчет съгласно чл. 15, ал. 2 от закона за достъп до обществена информация

Полезни връзки


Банери ➲