Общинска администрация Ямбол Република България

ДРУЖЕСТВО НА ПИСАТЕЛИТЕ – ЯМБОЛ

Дружеството на писателите в Ямбол е основано на 23 ноември 1979 г. с пръв председател Недялко Месечков (1906-1980)

Повече от три десетилетия Дружеството на ямболските писатели участва активно в културния живот на ямболския регион. През годините са организирани няколко издания на националните литературни празници „Изгреви над Тунджа”, връчване на престижните литературни награди на Ямбол на името на Васил Карагьозов, както и еднократно присъдената национална литературна награда за млад литературен критик. Дружеството е съорганизатор на национални кръгли маси, а през 2007 г. е организатор на изключително престижната среща на балкански писатели от 5 страни с активното участие на членове на дружеството. През 2005 г. дружеството реализира проект, подкрепен от Министерството на културата с участието на творци от Ямбол, Сливен и Бургас.  Периодично са издавани литературни сборници, организирани са литературни конкурси, членове на дружеството са удостоявани с престижни награди през годините.

През периода 1979-2013 г. в културни изяви и писателски срещи, организирани от Дружеството на ямболските писатели, са гостували в Ямбол над 300 известни български писатели.

Дружеството работи активно с представителите на всички творчески съюзи, културни институти, читалища и неправителствени организации.

През 2004 г. за своя четвъртвековен юбилей дружеството е удостоено със „Златен Пегас” на СБП – София, а през 2009 г. е наградено със „Златен герб” на община Ямбол и Голямата награда на община Тунджа за образование, наука и култура на името на Джон Атанасов. За своите творчески постижения ямболски писатели са печелили награди в многобройни международни, национални и регионални конкурси, участвали са в множество срещи и културни изяви с хиляди жители на Ямболския регион.

Дружеството на ямболските писатели е едно от най-големите, активни и добре организирани дружества в страната, в него понастоящем членуват 51 ямболски творци (11 от тях са членове на Съюза на българските писатели - София ), автори на повече от 350 самостоятелно издадени книги.

Председатели на дружеството:

1. Димитър Яръмов – (1980 – 1991)

2. Стефан Чирпанлиев – (1992 – 21 юни 2002)

3. Тенко Тенев – 2 декември 2002

 През годините в Дружеството на писателите в Ямбол са членували:

1. Александър Миланов

2. Атанас Теодоров

3. Димитър Коруджиев

4. Димитър Бозаков

5. Димитър Кралев

6. Димитър Яръмов

7. проф. д-р Дочо Леков

8. Иван Гранитски

9. Иванка Тонева

10. проф. д-р Иван Попиванов

11. проф. д-р Иван Сарандев

12. Любомир Дойчев

13. проф. д-р Стоян Илиев

14. Трифон Йосифов

15. проф. д-р Чавдар Добрев

Ръководство на Дружеството на ямболските писатели към 1.09.2013 г. :

Тенко Тенев – председател

Христо Карастоянов – зам.-председател

Любомир Котев – зам.-председател

Димитър Бечев – творчески секретар

Димитрина Бояджиева - член

Илко Капелев - член

Стоян Чобанов - член

 

Адрес: 8600 гр. Ямбол, пл. Освобождение 1

Телефони:

Председател: 0889 955 227; 046 62 35 03

Творчески секретар: 046 66 34 20

E-mail: jam_lib@yahoo.com

Полезни връзки


Банери ➲