Общинска администрация Ямбол Република България

Годишни отчети по ЗЕВИ


ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

(В изпълнение на изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗЕВИ)

Годишен отчет на община Ямбол за 2021 г. [ Размер на файла: 729.21kB ]

Годишен отчет на община Ямбол за 2020 г. [ Размер на файла: 105.78kB ]

Годишен отчет на община Ямбол за 2019 г. [ Размер на файла: 104.77kB ]

Годишен отчет на община Ямбол за 2018 г. [ Размер на файла: 109.60kB ]

Годишен отчет на община Ямбол за 2017 г. [ Размер на файла: 112.95kB ]

Годишен отчет на община Ямбол за 2016 г. [ Размер на файла: 113.61kB ]

Полезни връзки


Банери ➲