Общинска администрация Ямбол Република България

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ЖОРЖ ПАПАЗОВ”

Художествена галерия „ Жорж Папазов” – Ямбол води началото си от 1952 г. като художествен отдел към Исторически музей. Сградата на бившата Синагога е обявена за паметник на културата от 18.11.1967 г. и адаптирана за художествена галерия през 1979 г. Адаптация е извършена и със сграда – бивша ТПК, свързани помежду си с топла връзка. Общата площ е 2500 кв. м., 1700 от които експозиционна.

Галерията притежава фонд над 3500 движими културни ценности. ХГ „Жорж Папазов” се гордее с великолепните творби на художници от Ямбол – Александър Попгеоргиев, Иван  Славов, Жорж Папазов, Георги Попов – Джон, Георги Атанасов, Стефан Бъчваров и др.

Постоянната експозиция представя изящни и декоративни изкуства като пределната граница между тях отдавна не съществува. В нея са  застъпени големите български художници – Владимир Димитров - Майстора, Васил Бараков, Златю Бояджиев, Стоян Венев, Вера Недкова, Димитър Казаков, Атанас Яранов, Светлин Русев и др.

От квадриеналетата на декоративните изкуства - Ямбол 75, 79, 83, 89 г. галерията притежава най-значимите творби в областта на художествения текстил, дърворезба, керамика, метал, стъкло, кожа, накити на автори като: Мара Йосифова, Марин Върбанов, Асен Василев, Кънчо Цанев, Антон Дончев, Венко Колев и др. 

Интерес представляват творбите на чуждестранните автори: Дейвид Робърдс, Огюст Реноар, Хуан Миро, Роже Сомвил, Франциско Досамантес, Атсуо Сакацуме, Зоран Тодович - Дадо и др. Обособена е отделна зала, представяща графичната колекция на галерията от най-изявените български и чуждестранни автори. Особен акцент в експозицията е офорт на Реноар, както и произведенията на японските графици. 

Художествена галерия „Жорж Папазов” притежава изключително ценна сбирка от 348 икони и църковна утвар, датиращи от 16–20 век, представящи различни иконописни школи. В постоянната експозиция са застъпени едни от най-ценните експонати от фонда на галерията. 

Изложбеният живот на ХГ „Жорж Папазов” е динамичен, креативен и много богат. Галерията осъществява културен диалог с НМБИИ, НХГ, СГХ, ХГ - Стара Загора, ХГ „Петко Задгорски” - Бургас, ХГ - Добрич , ХГ - Сливен , Къща-музей „Златю Бояджиев” - Пловдив, ХГ - Пловдив, ХГ - Варна, Ателие – колекция „Светлин Русев и др. Организира изложби на известни български художници и експонира ежегодни престижни изложби на ямболски автори, предлага гостоприемство на национални и регионални изложби на детското и ученическото художествено творчество, домакин е на национални фотоизложби, на гостуващи изложби, представени от културни центрове на различни страни от Европа и света.

ХГ „Жорж Папазов” е инициатор и организатор на ежегоден международен живописен пленер „Певецът на Тунджа”. 

Галерията осъществява активна и издателска дейност и е предпочитано място за концерти, музикално-поетични спектакли и авторски  прояви. 

Цялостната разностранна дейност на галерията я превръща в притегателен културен център в град Ямбол.

Адрес: 8600 гр. Ямбол, ул. „Цар Самуил” № 2

Телефони:

Директор: тел. и факс (046) 66 10 10

Информация: (046) 66 34 09

E-mail: 

Работно време (от понеделник до петък):

08:30 ч. – 12:00 ч.

13:00 ч. – 17:30 ч.

В почивните дни (събота и неделя) галерията работи само с предварителна заявка.

Полезни връзки


Банери ➲