Общинска администрация Ямбол Република България

Местни избори - 29 октомври 2023


Уважаеми граждани,

На 14 и 15 Ноември 2023г. от 10ч. до 12ч, и от 14ч, до 16:30ч,, Община Ямбол започва изплащането на възнагражденията в брой на членовете на СИК.

Вашата сума можете да получите в сградата на Община Ямбол, в Центърът за административно обслужване на гише 10.


За глухи и сляпо-глухи лица-банер

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТ НА 29 ОКТОМВРИ 2023Г. [ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 15:17:54 ]


Избори 2023 - Електронни услуги - https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/grazhdanski%20prava%20i%20praven%20red/Elections2023


РАЗЯСНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НА ЦИК - https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign


Заповед РД/02-01085 от 25.10.2023г. за образуване на 105-та избирателна секция за упражняване на избирателно право от избиратели, настанени за болнично лечение в МБАЛ "Св.Йоан Рилски" за изборите на 29.10.2023г. [ Дата на публикуване: 25 октомври 2023 г., 15:38:30 ]


Транспортен план на Ciela за доставяне на специализираните устройства за машинно гласуване (СУМГ) на територията на Община Ямбол във връзка с избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. [ Дата на публикуване: 24 октомври 2023 г., 15:45:02 ]


График зa предаване от общинска администрация Ямбол на СИК и ПСИК на изборните книжа за провеждане на избори на 29 октомври 2023 г. [ Дата на публикуване: 24 октомври 2023 г., 15:32:59 ]


Заповед РД/02-01075 от 23.10.2023г. за изменение на заповед РД/02-00940 от 21.09.2023г. във връзка с определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Ямбол, във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. [ Дата на публикуване: 23 октомври 2023 г., 15:24:29 ]


Заповед РД/02-01063 от 19.10.2023г. за образуване на 104-та избирателна секция за упражняване на избирателно право от избиратели, настанени за болнично лечение в МБАЛ "Св.Пантелеймон" за изборите на 29.10.2023г. [ Дата на публикуване: 20 октомври 2023 г., 10:02:34 ]


Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите на 29 октомври 2023 г. [ Дата на публикуване: 18 октомври 2023 г., 09:49:45 ]


ОБУЧЕНИЯ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ [ Дата на публикуване: 17 октомври 2023 г., 16:00:25 ]


Заповед РД/02-01041 от 13.10.2023г. за изменение на заповед РД/02-00940 от 21.09.2023г. във връзка с определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Ямбол, във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. [ Дата на публикуване: 13 октомври 2023 г., 16:56:30 ]


Заповед № РД/02 - 01029 от 11.10.2023 г. относно забрана за употреба на алкохол и спиртни напитки с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на изборния ден [ Дата на публикуване: 12 октомври 2023 г., 10:37:32 ]


Заповед № РД/02-01028 от 11.10.2023 г. за образуване на 103-та подвижна избирателна секция в Община Ямбол, в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания, във връзка с провеждането на местни избори на 29.10.2023г. [ Дата на публикуване: 12 октомври 2023 г., 10:34:41 ]


Заповед № РД/02-01013 от 05.10.2023 г. за образуване на 102-ра подвижна избирателна секция в Община Ямбол, в която ще гласуват избиратели с трайни увреждания, във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. [ Дата на публикуване: 05 октомври 2023 г., 14:36:32 ]


Секции отговарящи на изискванията, които ще позволят на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват

Обявление № О-0400 от 02.10.2023г [ Дата на публикуване: 02 октомври 2023 г., 15:04:35 ]


Заповед РД/02-00940 от 21.09.2023г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Ямбол, във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. [ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г., 16:33:14 ]


Декларация банкова сметка [ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г., 13:54:53 ]

Декларация за дохода [ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г., 13:55:23 ]


Предварителен избирателен списък  - част I [ Дата на публикуване: 15 септември 2023 г., 14:07:23 ]

Предварителен избирателен списък - част II [ Дата на публикуване: 26 септември 2023 г., 16:17:00 ]


Покана за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии и подвижни избирателни комисии на територията на Община Ямбол, за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. [ Дата на публикуване: 14 септември 2023 г., 13:46:07 ]

Приложение 1 към покана за провеждане на консултации      Приложение 2 към покана за провеждане на консултации


Заповед № РД/02-00851 от 01.09.2023 г. за образуване на избирателни секции в Община Ямбол във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. [ Дата на публикуване: 01 септември 2023 г., 11:23:53 ]


Заповед № РД/02-00852 от 01.09.2023г. за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци по секции във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. [ Дата на публикуване: 01 септември 2023 г., 11:24:16 ]


Решение на ЦИК за назначаване на ОИК-Ямбол


Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия - Ямбол, за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. [ Дата на публикуване: 08 август 2023 г., 15:08:51 ]

Приложение към покана за консултации за ОИК [ Дата на публикуване: 08 август 2023 г., 15:10:41 ]


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ХРОНОГРАМА

Полезни връзки


Банери ➲