Общинска администрация Ямбол Република България

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

Правно основание: НООРППВ чл.14 във връзка с чл.99а, ал.1 от Закона за движение по пътищата

Необходими документи :

  1. Заявление по образец ОСИД-18 [ Размер на файла: 194.12kB ]
  2. Документ за самоличност
  3. Актуална снимка 4/3,5
  4. Решение от ТЕЛК/копие/
  5. Връщане на издадена карта с изтекъл срок/ако има такава/
  6. Карта за паркиране за хора с увреждания се издава само на лица с постоянен адрес гр. Ямбол

Такса и срок на изпълнение:
14 рд – без такса

Полезни връзки


Банери ➲