Общинска администрация Ямбол Република България

         Народно читалище „Пробуда” е основано през  1909 г. от 150 граждани от кв. „Каргон” в град Ямбол. На 01.02.1909 г. е проведена първата литературно-музикална вечеринка, с която е поставено началото на богата, целенасочена и разнообразна народополезна дейност.

         НЧ „Пробуда-1909” успешно изпълнява своята мисия – чрез богатството на своята библиотека (притежаваща около 45000 тома художествена и специализирана литература за деца и възрастни, периодика, справочна и енциклопедична литература, нотни издания и художествени албуми) да задоволява интересите на читатели от всички възрастови групи, да съхранява и предава на поколенията празнично обредните традиции, да издирва, да обучава и подпомага развитието на местните дарования чрез функционирането на разнообразни любителски формации и клубове, да организира разнообразни културни събития.

         НЧ „Пробуда-1909” активно се включва в процесите, съпътстващи обществените промени. Създава и поддържа партньорство на различно ниво. Взаимодейства със сродни културни институти и творчески колективи, училища, детски градини, пенсионерски клубове и други читалища от града и страната, с неправителствени и младежки организации. Осъществява сътрудничество с местните електронни и печатни медии и национални издания в страната. Участва в Националната мрежа за читалищно развитие и е отворено за иновации и споделяне на добри практики в областта на културата.

         НЧ „Пробуда-1909” е организатор на два Национални празника -  за обработен фолклор „Маестро Стоян Гагов“ и за градски фолклор „Ямболска есен”. Читалището провежда ежегодно и конкурс за даровити деца от 5 до 8 годишна възраст - „Звезди в пелени”.

         НЧ „Пробуда-1909” е носител на Награда на Община Ямбол за 2009 г. и на  Почетна грамота от Съюза на народните читалища в България.

         Адрес: град Ямбол 8601, пл. „Страшимир Кринчев” №3

         Телефони: 046/ 66 39 36; GSM: 0878700342; 0878700243

         E-mail: probudа1909@abv.bg

         Web: probuda1909.weebly.com

 

         Работно време (от понеделник до петък):

         09:00 ч. - 12:00 ч.

         13:00 ч. - 18:00 ч.

 

         Работно време на библиотеката с читатели (от понеделник до петък):

         09:30 ч. - 12:00 ч.

         13:00 ч. - 17:00 ч.

Полезни връзки


Банери ➲