Общинска администрация Ямбол Република България

          Народно читалище „Съгласие-1862” е основано през 1862 г. от младия поет, учител и бунтовник Ради Иванов Колесов. През 1899 г. е съставен и приет първият устав и правилник на първото ямболско читалище, в който се посочват неговите цели и дейности. Днес читалище „Съгласие-1862” е най-познаваемия културен институт в града, широко отворено за създаването на съвременни културни ценности. В читалището гражданите на Ямбол задоволяват културните си потребности; то е социален център и място за  срещи, дискусии и изложби; пазител на националната ни идентичност и духовно обогатяващ прозорец за други национални култури; усърдно насърчава младите таланти и стимулира творческите им изяви.   

            През годините читалище „Съгласие-1862” обществено отговорно изпълнява своите цели:

          чрез дейността на библиотечния си филиал (притежаващ около 22 000 тома библиотечни материали) задоволява любопитството и интересите на читателите от всички възрастови групи, като инициира нови идеи и добри практики „Четем заедно”, „Четем и рисуваме заедно”, реализира целеви проекти и др.;

          успешно съхранява и представя българските фолклорни традиции;

          отделя изключително внимание на обучението и развитието на младите дарования, като разширява непрекъснато вида и броя на любителските формации и клубове;

          активно участва в обществените и културните процеси в общината;

          осъществява партньорско сътрудничество с почти всички културни и образователни институции от града, обществени организации и граждански сдружения.

          НЧ „Съгласие-1862” е инициатор и организатор на значими национални и регионални културни събития:

          Детски театрален конкурс „Този свят е и мой“;

          Национални музикални празници „Златна Диана“;

          Национален конкурс за есе и рисунка „Да опазим планетата чиста”;

          Конкурс-изложба за детска рисунка  „Моята Кукерландия” - в рамките на Маскараден фестивал „Кукерландия”;

          Литературни дни „Ямбол чете”

          Фолклорно шоу „Който може, го може“;

          Хепънинг „Не на нея” или „Силните не се друсат”;

          Конкурс за рисунка на асфалт „Мое детство, моя мечта”

          Литературен конкурс „Благовещение”.

          НЧ „Съгласие-1862” е носител на престижни държавни отличия: орден „Кирил и Методий" - Първа степен, орден „Народна република България” - Първа степен; удостоено е с най-големите награди на Община Ямбол - наградата на името на „Ради Иванов Колесов” -  златен, за 2002 г. и Наградата на Ямбол за 2013 г. по повод 150 години от основаването на читалището. Читалището притежава и почетния знак „За принос в развитието на народното читалищно дело” на Съюза на народните читалища в България.

          Адрес: град Ямбол 8600, ул. „Георги Раковски” № 20

          Телефони: (046) 66 41 27; (046) 66 41 26

          E-mail: saglasie_jambol@abv.bg

          Web: saglasie1862.org   

          Работно време (от понеделник до петък):

          08:30 ч. - 21:00 ч.        

          Библиотечен филиал - ул. „Срем” №1

          Телефон: (046) 66 93 31        

          Работно време на библиотеката с читатели (от понеделник до петък):

          09:00 ч. - 18:00 ч.

Полезни връзки


Банери ➲