Общинска администрация Ямбол Република България

Народно читалище „Умение-2003” е създадено през 2003 г. - годината, в която ЮНЕСКО утвърждава Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство. И съвсем естествено, учредителите му избират 24 май – Деня на славянската писменост и култура, за рожден ден на новия културен институт на града.  

Читалище „Умение-2003” чрез разнообразните си дейности допринася за съхраняването на ямболските традиции и обичаи, за разпространението на ценностите на доброволчеството сред малки и големи, за обогатяването на местния културен живот.

 Читалището в лицето на своите любителски състави е лауреат на престижните фестивали „Сурва”, „Кукерландия”, „Кукове”, Националния коледарски празник в Ямбол и др. Съорганизатор е на фестивала „Ямбол пее и танцува”; на Регионалния конкурс на руската военна песен; на фестивала „Звездите на Европа”.

През 2012 г., чрез финансиране от ФРГИ и Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” в читалището са създадени Потребителски онлайн център „Умение” и Доброволческа работилница за идеи и изкуство. „Умение-2003” е партньор и на Ямболски Младежки информационно консултативен център по проекта „Млад гражданин”.   

Адрес: 8600 гр. Ямбол ул. "Добри войвода" 34

Телефон: 0882350957; 0888270627.

E-mail: umenie2003@gmail.com

Blog: http://umenie2003.blogspot.com/

Работно време (от понеделник до петък):

09:00 ч. – 12:00 ч.

13:00 ч. – 18:00 ч.

Полезни връзки


Банери ➲