Общинска администрация Ямбол Република България

Информационни листовки за превенция на рисковото поведение

| Автор: Пресцентър

7b/7be0d8afbe276c578aa67d424f92272b.JPG

Първокласниците от ямболските училища получиха информационните листовки за превенция на рисковото поведение. Инициативата е на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Ямбол и се провежда със съдействието на инспекторите от Детска педагогическа стая при РПУ -Ямбол.

В достъпен вид в информационния материал са представени опасностите, с които децата могат да се сблъскат в своето ежедневие -в училище, на улицата и у дома. Листовката съдържа важни телефони за връзка с отговорните за сигурността на децата институции и съвети към родителите. Чрез флаерите инициаторите припомнят на учениците и основните правила за безопасно движение по пътищата. Раздаването на листовките бе съпроводено с беседи на експертите с ученици от начален курс.

Полезни връзки


Банери ➲