Общинска администрация Ямбол Република България

Новата ВиК мрежа по проекта за воден цикъл на град Ямбол е изградена вече на 98 процента

| Автор: Пресцентър

41/4138a5d0e5e0d505aa4a5bf198a15ddf.jpg

На финалната права са дейностите по изграждане на нова ВиК мрежа по проекта за воден цикъл на град Ямбол. Близо 98 на сто е изпълнението на предвидената канализация, помпени станции и нови водопроводи. Към приключване са и строителните работи по възстановяне на пътните настилки по всички улици в квартал „Каргон“, които влизат в обхвата на проекта. Данните за напредъка на проекта бяха представени днес по време на информационния ден, организиран от община Ямбол в читалище „Пробуда“.

Десетки жители на стария квартал изразиха удовлетворението си от свършеното до момента и от скорошното приключване на дейностите. Въпросите на хората бяха свързани основно с предстоящата процедура по присъединяване към изградената канализационна мрежа. Коментирано бе също, че честите спирания на водоподаването в последните седмици бе наложително заради дейностите по превключване към новия главен водопровод, захранващ квартала. Вече 90 на сто от населението в обхвата на проекта ползва вода от рехабилитираната водопроводна мрежа.

Напълно възстановена е вече пътната настилка по улиците „Стоил Войвода”, „Оборище“, „Битоля“, „Захари Величков“, „Ветрен“, „Коста войвода“, "Белмекен", „Иларион Драгостинов“, „Вежен“, „Струга“, „Лазар Маджаров“, „Патриарх Евтимий", „Петрова нива", „Тутракан" , „Хан Кардам“; общинската част на ул. "Клокотница" и "Преспа". В процес на възстановяване са настилките по ул. „П. Р. Славейков“, ул. „П. К. Яворов“ и ул. „Чепеларе“, по „Недялко Месечков" и „Георги Шейтанов“, както и по ул. „Охрид", „Асенова Крепост" и „Будак Стоян войвода". Предстои асфалтиране и на оставащите улични платна в обхвата на проекта – ул. „Ат. Кратунов" и "Юндола" в кв. „Каргон“, както и на крайречната улица в западната част на к-с „Златен рог“.

Изграждането на канализация в кв. „Каргон“, както и в участъци от комплексите „Възраждане“ и „Златен рог“ е в рамките на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на град Ямбол”, реализиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“.

Полезни връзки


Банери ➲