Общинска администрация Ямбол Република България

Община Ямбол подпомогна 65 ямболски семейства с финансова помощ при раждане на дете

| Автор: Пресцентър

01.jpg

Община Ямбол е подпомогнала 65 семейства с еднократна финансова помощ при раждане на дете. Към днешна дата общият финансов ресурс възлиза на размер на 27 000 лв.
Редът и условията за отпускане и изплащане на еднократна финансова помощ за стимулиране раждането и отглеждането на деца в община Ямбол е описан в Наредба, публикувана на сайта на Община Ямбол:
https://yambol.bg/uploads/CB00E3C3321C0CA79DCEB0A41EC9B25C .
От там може да бъде изтеглено и заявление-декларация, което следва да бъде попълнено от родителя/родителите, които задължително трябва да имат навършени 18 години.
Декларациите се разглеждат и одобряват от комисия, чийто състав включва председател – началник отдел „Хуманитарни дейности“, секретар - длъжностно лице от общинска администрация, отдел „Бюджет, човешки ресурси и бюджетно счетоводство“, двама общински съветници, определени с решение на Общински съвет.
Комисията заседава веднъж месечно. На своите заседания разглежда всяко постъпило заявление – декларация и излиза с предложение за отпускане или отказ на еднократната финансова помощ.
Наредбата е в сила от 18 януари 2021 година и е направена по предложение на кмета на община Ямбол Валентин Ревански.
Еднократната парична помощ се изплаща за всяко родено/осиновено първо, второ, трето и четвърто дете. Размерът на еднократната парична помощ, при спазване на определени изисквания за всяко новородено или осиновено до четвърто дете включително, е както следва:
- за първо дете родителите/ осиновителите получават помощ в размер на 200 лева;
- за второ бебе родителите/ осиновителите получават помощ в размер на 400 лева;
- за трето или четвърто новородено родителите/ осиновителите получават помощ в размер на 800 лева.
В случай, че поне един от родителите/осиновителите на детето е с висше образование, размерът на еднократната помощ, определен според ал. 2 се завишава с 50%.
При раждане/осиновяване на близнаци, тризнаци и т.н., еднократната парична помощ се изплаща за всяко дете в размер на 500 лева, независимо от поредността на децата.

Полезни връзки


Банери ➲