Общинска администрация Ямбол Република България

Община Ямбол с проект на общински план за развитие

| Автор: Пресцентър

default news image

Предварителен проект на Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014 – 2020 година е публикуван на интернет страницата на общината www.yambol.bg. Стратегическият документ определя основните цели и приоритети на общината за 7-годишен период, като се отчитат нейният потенциал, проблеми, ресурси и предимства. Това е най-важният програмен документ за бъдещото развитие на общината и базисна предпоставка за одобряването и отпускане на средства по европейските фондове в новия програмен период.

Предварителният проект на Общински план за развитие е публикуван с цел да бъде подложен на широко обсъждане и да се даде възможност на всеки, който желае, да изрази мнението си. Граждани, фирми и организации могат да направят свои коментари и предложения в срок до 7 април 2014г. на email-адрес: office@bco.bg.

Общинският план за развитие се изработва в изпълнение на проект „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Ямбол“, чиято обща стойност е 78 140,74 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 13-13-150/25.10.2013 г.

Освен Общински план за развитие за периода 2014 – 2020, по него ще бъдат разработени още Стратегия за публично-частно партньорство, дългосрочна стратегия за управление на общинската собственост, вътрешни правила и методики за контрол и последваща оценка при изпълнението на стратегическите документи в община Ямбол и др.

Полезни връзки


Банери ➲