Общинска администрация Ямбол Република България

По инициатива на Община Ямбол са монтирани шест станции за измерване на чистотата на въздуха в Ямбол

| Автор: Пресцентър

01.jpeg

Жителите на Ямбол вече имат възможност по всяко време онлайн да се информират за чистотата на въздуха в града, след като Община Ямбол монтира станции в шест различни точки. Измервателните станции са разположени в кв. „Аврен“, Централна градска част, Градски парк, ж-к "Георги Бенковски", к-с "Златен Рог" и квартал "Каргон". 

Станциите измерват няколко показателя: температура, атмосферно налягане, влажност на въздуха, както и различни категории и стойности  на фини прахови частици (ФПЧ-10 и ФПЧ-2,5) в атмосферния въздух, което е от съществено значение за оценка на неблагоприятното въздействие на замърсяването с фини прахови частици върху здравето.

Данните към платформата са достъпни през сайта на Община Ямбол: https://air.yambol.bg/portal/home

 

Регламентирани са следните норми за фини прахови частици:

  1. ФПЧ-10:

 -Средноденонощна норма (СДН) за опазване на човешкото здраве - 50 µg/m3 (не бива да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на 1 календарна година);

 - Средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве - 40 µg/m3.

  1. ФПЧ-2,5:

 -Средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве - 20 µg/m3.

 

 

Полезни връзки


Банери ➲