Общинска администрация Ямбол Република България

Повторни търгове за отдаване под наем на недвижими имоти - общинска собственост

| Автор: Румяна Стефанова

default news image

На 13.10.05 г. от 9.00 часа в зала 440 ще се проведат повторни търгове с явно и тайно наддаване и търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти и части от тях – частна и публична общинска собственост. Обектите, които ще се разиграват на повторни търгове с явно наддаване са два на Централен кооперативен пазар, с предназначение за търговска дейност с хранителни стоки и с промишлени стоки. Повторните търгове с тайно наддаване са също два – обект в Безистен за търговска дейност със спортни стоки и пособия и обект “Зайчарник” в Учебно опитно поле на ОДК. Ще бъде проведен и един търг с тайно наддаване за помещение за търговска дейност с промишлени стоки на Централен кооперативен пазар. Заявленията за участие в търговете се подават до 17.00 часа на 12.10.05 г.

Полезни връзки


Банери ➲