Общинска администрация Ямбол Република България

С водосвет и финална пресконференция успешно приключи изпълнението на проект "Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на Детска градина "Слънце", гр. Ямбол"

| Автор: Пресцентър

03.jpg

На 07.09.2023 г. в дворното пространство на Детска градина „Слънце“, гр. Ямбол се проведе финална пресконференция по проект „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на Детска градина „Слънце”, гр. Ямбол”, финансиран по Договор BGENERGY-1.002-0002-C01 по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г.".

„За нас е истинско удоволствие да отчетем един успешен проект, който е свързан със създаването на по-добри условия за развитие на децата на Ямбол. За първи път в нашия град детска градина ще бъде отоплявана и охлаждана с геотермална енергия. Това е един от шестте обекта в България, които са одобрени по тази програма“, сподели кметът на Ямбол Валентин Ревански. Той благодари на изпълнителя, както и на екипа, който е работил по проекта и подчерта, че най-важно е по какъв начин ще бъде завършен един обект и как той ще функционира в дългосрочен план.

 „Изпълнението на проекта е част от цялостите усилия на Община Ямбол за подобряване на образователната инфраструктура. Потвърждение за това са и два проекта на Община Ямбол за модернизация на образователната среда, одобрени за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Първият е за основен ремонт на сградата на Детска градина „Щастливо детство“, а вторият -  на Основно училище „Христо Смирненски““, допълни още кметът на Ямбол.

Иконом Георги отслужи водосвет и пожела успех и здраве за всички деца, родители и служители на детската градина.

Проектът е финансиран по Договор за БФП BGENERGY-1.002-0002-C01 по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”, финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвегия 2014-2021 г.

С реализирането на проекта се приложиха мерки за подобряване на енергийната ефективност в сградите на ДГ „Слънце“ – град Ямбол, чрез използването на енергия от възобновяеми източници. Технологичното обновяване и модернизиране на сградите подобри  условията в детската градина, което от своя страна води до повишаване на качеството на предлаганата образователна услуга.

Срокът за изпълнение на проекта беше 18 месеца (от 10.03.2022 г. до 10.09.2023 г.)

Проект „Изграждане на нова инсталация за използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане в сградите на детска градина „Слънце” – град Ямбол е на стойност 812 860,86 лв., разпределена като безвъзмездна финансова помощ в размер на 734 000,00 лв. и собствен финансов принос от 78 860,86 лв.

В рамките на проекта бяха извършени инвестиции за енергийна ефективност чрез използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и по-конкретно от геотермална енергия за отопление и охлаждане в двете сгради на Детска градина „Слънце“. За повишаване ефективността на топлоснабдяването и намаляване разходите на енергия за отопление и битово горещо водоснабдяване беше извършена смяна на горивната база и внедряване на ВЕИ като основен източник на топлинна енергия, чрез геотермална термопомпена инсталация. Инсталацията осигурява нуждите на сградите за поддържане на нормативни стойности на микроклимата през отоплителния и охладителен период, както и за битово горещо водоснабдяване през отоплителния и преходните сезони. За осъществяване на ефективен мониторинг е внедрена система за мониторинг на потреблението на енергия.

 

 

Полезни връзки


Банери ➲