Общинска администрация Ямбол Република България

С водосвет, церемония "първа копка" и пресконференция започна ремонтът на улица "Търговска" по проект "Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол – втори етап"

| Автор: Пресцентър

01.JPG

Ремонтните дейности на улица „Търговска“ в Ямбол започнаха с церемония „Първа копка“ и водосвет, отслужен от Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий, архиерейски наместник на Ямболска духовна околия.

На церемонията присъстваха Валентин Ревански, кмет на община Ямбол, Георги Чалъков областен управител на област Ямбол, Антон Шиков, председател на Общински съвет -  Ямбол, Михаил Керемидчиев, заместник-кмет на община Ямбол, инж. Димитър Шейретов, собственик и управител на фирмата изпълнител „Гради“ ЕООД - Сливен, общински съветници.

„Искам да изкажа благодарност към Управляващия орган, че прояви разбиране, съпричастност и търпение за нашето желание да направим промени в този проект, а именно – да подменим строителните материали с нов вид и по-високо качество, които ще бъдат използвани за настилките на улица „Търговска“, сподели кметът на Ямбол Валентин Ревански.

Той подчерта, че този проект е изготвен преди осем години и оттогава и строителните технологии, и материалите са претърпели развитие, от което Община Ямбол иска да се възползва.

Валентин Ревански благодари и на проектантския екип, който също прояви съпричастност и безвъзмездно, в най-кратки срокове, направи промените, които  Община Ямбол поиска.

„Благодаря и на общинска администрация, която работи по този проект, в най-кратки срокове подготви и окомплектова документите за него, за да участваме в тази програма, защото този обект, който стартираме сега, е съвсем нов за Община Ямбол, с което се гордеем“, допълни още кметът на Ямбол.

 Валентин Ревански се обърна към изпълнителя на обекта инж. Шейретов и към гражданите на Ямбол: „Пожелавам качествено, безпроблемно, безаварийно и в срок изпълнение на този проект. Уважаеми съграждани, скъпи гости, знаем за традицията „Първа копка“ при едно ново строителство, но за мен и за моя екип е изключително важно неговото качествено завършване. Затова ще се радвам при неговото завършване да бъдем отново тук всички заедно. И най-важното за нас е обектът да получи положителна оценка от гражданите и гостите на Ямбол, защото както аз, моят екип и общинска администрация – всички работим за създаването на по-добри условия на живот за гражданите на Ямбол, облагородяването и развитието на нашия роден град.“

Инж. Димитър Шейретов благодари на ръководството на Община Ямбол за оказаното доверие. Той увери гражданите на Ямбол, че строително-монтажните дейности ще бъдат осъществени с възможно най-добрите материали и обеща, че проектът ще бъде качествено изпълнен.

Кметът на Ямбол почете старата традиция и счупи бутилка шампанско в греблото на багера, придружен от малко момиченце от публиката. След това машината ритуално загреба част от асфалтовата настилка на улицата.

Церемонията „Първата копка“ беше последвана от пресконференция в зала № 100 в сградата на Община Ямбол, на която проектът беше представен от кмета на община Ямбол и от неговия ръководител Мария Караиванова, началник на отдел „Правни дейности”.

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол – втори етап“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол и е част от Инвестиционен приоритет „Градска среда“. Той цели да повиши качеството на живот чрез благоустрояване на град Ямбол, създавайки безопасна и сигурна градска жизнена среда, която да допринесе за по-високо качество на живот и да създаде предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции. Проектът ще подпомогне постигането на териториален и интегриран подход при реализиране на инвестициите за развитие на града и ще добави стойност към вече изпълнени такива инвестиции през програмен период 2007-2013 г. и 2014-2020 г.

Строително-монтажните работи на улица „Търговска“ се осъществяват по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол – втори етап“, договор № BG16RFOP001-1.017-0004-C02, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Срокът за неговото изпълнение е 30 месеца – до 29 декември 2022 година.

Общата стойност на проекта е 1 978 901.64 лева, -  европейското съфинансиране е в размер на 1 682 066.39 лева, а националното съфинансиране е 296 835.25 лева.

Улица „Търговска“ е разделена на две части – обект на интервенция в момента е е от площад „Освобождение“ до улица „Бяло море“. Тя ще бъде пешеходна зона за движение на пешеходци, специализирани автомобили и автомобили със захранващи функции, алея за велосипедисти. Предвижда се обособяването на малък площад с декоративна настилка на кръстовището с ул. „Бяло море“.

Втората част на ремонтните дейности ще обхваща отсечката от „Бяло море“ до „Преслав“ - пешеходна зона за движение на пешеходци, специализирани автомобили и автомобили със захранващи функции, алея за велосипедисти. Малки площади на кръстовищата с ул. „Кабиле“ и ул. „Св.св. Кирил и Методий“ ще бъдат изградени с декоративни настилки.

Предвижда се и рехабилитация на част от вътрешните улици – „Бяло море“, „Кабиле“ и „Св.св. Кирил и Методий“.

 

 

Полезни връзки


Банери ➲